©

Medienos renovavimas ir apsauga naikinant kenkėjus

Apsauga nuo vabzdžių ir kenkėjų

Nesvarbu, ar stogo konstrukciją ar kitas medienos konstrukcijas, vabzdžiai ir kenkėjai per ilgą laiką gali visiškai suardyti medienos struktūrą. Todėl, pastebėjus, kad kenkėjai užpuolė medieną, būtina kuo skubiau imtis priemonių. Medienos struktūrai pavojų kelia ne tik atmosferos poveikis, tačiau labiausia vabzdžiai, grybai ir kiti kenkėjai.

Medieną ardantys vabzdžiai

Medieną mėgsta ir vabzdžiai. Jiems įsimetus į medines sijas, tai gali sukelti labai rimtų pasekmių ir net pakenkti pastato stabilumui. Kuo anksčiau pastebėsite kenkėjų puolimą, tuo geriau. Pateiksime svarbiausių medienos kenkėjų apžvalgą ir parodysime, kaip su Remmers produktais ir tinkamais priedais galima atlikti šiuolaikišką renovavimą ir sandarinimą.

Medieną ardantys grybai

Medieną ardantys grybai gali suardyti medieną ir iš medienos pagamintas medžiagas. Grybai ant medienos ir medienoje sudaro smulkių gijų tinklą (hifą), vadinamą grybiena. Puvinys – tai pavojingiausia kenksmingų grybų forma. Jis ardo medienos struktūrą.

Medienos sutvirtinimas ir medienos pakaitai

Jei vabzdžių ar grybų suardytos medinės konstrukcijos negali būti nutašytos ir po to sutvirtintos, pažeistą medžiagą galima stabilizuoti apdorojus poliuretanine ar epoksidine medienos sustiprinimo priemone.

Tam nuvalytą paviršių reikia tepti epoksido derva tol, kol jis prisisotins. Preparatą taip pat galima išvirkšti per plastikinius inžektorius ir šitaip sutvirtinti medienos viduje suardytas vietas.

Tačiau jei reikalaujama medinį elementą nutašyti ir sugrąžinti jo ankstesnį spaudimo stiprį (pvz., kolonų atramos vietose) ir atkurti pirminius matmenis (pvz., paminklosaugos srityje), pašalintą medienos medžiagą galima pakeisti epoksidine / poliuretanine medienos mase. Geresniam epoksidinės medienos masės sukibimui užtikrinti, prieš tai medieną būtina apdoroti epoksidine medienos sutvirtinimo priemone. Po to tinkamais Remmers produktais galima suvienodinti paviršių spalvas.

©

Stogo konstrukcijos medienos paviršiaus apskaičiavimas

Medienos paviršiaus apskaičiavimas

Dar nuo Vokietijos Reicho laikų iki šiol galioja šis stogo konstrukcijos medienos paviršiaus apskaičiavimo pagrindas: medinės stogo konstrukcijos plotas apskaičiuojamas palėpės pagrindo plotą (mūrinio išorės matmuo) padauginus iš koeficiento, priklausančio nuo kraigo aukščio.

Kraigo aukštis skaičiuojamas nuo pastogės grindų.
Kraigo aukštis iki 5 m = koeficientas 3,3 (2,3)
Kraigo aukštis iki 7 m = koeficientas 3,6 (2,6)
Kraigo aukštis virš 7 m = koeficientas 4,0 (3,0)

Jei nepriskaičiuojamos medinės grindys, iš koeficiento galima atimti 1. Reikiamos vertės jau pateiktos skliausteliuose. Įrengtose mansardose į pagrindo plotą įskaičiuojamos tik grindys, esant matomoms pertvaroms ir medinėms perdangoms, skaičiuojamas abiejų pusių plotas. Galimos pertvarų pagalbinės konstrukcijos nėra įskaičiuojamos.

Skaičiavimo pavyzdys
Namo išoriniai matmenys: 8 x 10 m = 80 m²
Kraigo aukštis (matuojant nuo pastogės grindų): iki 5 m = 80 x koeficientas 3,3 = 264 m²
kampuotas medienos paviršius. Šiame plote atsižvelgta į 80 m² dydžio pastogės grindis

Sveikatos apsauga ir aplinkosauga

Naudojimo nurodymai
Atraminių medienos konstrukcijų apsaugos priemones vykdyti gali tik patyrė medienos apsaugos specialistai, laikydamiesi taikomų reikalavimų. Kokia kvalifikacija reikalinga, nurodyta techniniuose dokumentuose ir naudojamos medienos apsaugos priemonės leidime.
Naudojant medienos apsaugos priemones, būtina paisyti galiojančių darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimų (pvz., Pavojingų medžiagų reglamento) ir ant pakuotės pateiktų ženklų (ypač pavojaus simbolių, pavojaus nuorodų, saugos rekomendacijų). Papildomos informacijos apie medienos apsaugos priemones ir darbo instrukcijas galite rasti Statybos pramonės asociacijos informacinėje sistemoje (GISBAU).

©

Asmeninės apsaugos priemonės
Medienos apsaugos priemonių naudojimas turi būti suplanuotas ir vykdomas taip, kad nekiltų pavojaus ne tik naudotojo sveikatai, bet ir kitiems asmenims bei aplinkai. Bendrieji nurodymai dėl tinkamo medienos apsaugos priemonių naudojimo pateikti BAuA saugos gairėse. Svarbūs nurodymai dėl medienos apsaugos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių pateikti etiketėje, saugos duomenų lape ir techniniame pase.

Aplinkosauga
Medienos apsaugos priemonės turi būti laikomos originaliose talpyklose taip, kad nekiltų jų išsiskyrimo rizika. Turi būti užtikrinta, kad į medienos apsaugos priemonių laikymo vietą negalėtų patekti pašaliniai asmenys. Laikymo vieta turi atitikti galiojančius reikalavimus (VAwS, WasgefStAnIV, WHG ir t. t.). Visi darbai turi būti atliekami taip, kad medienos apsaugos priemonės negalėtų patekti į gruntą, gruntinius ar paviršinius vandenis. Nebenaudojami medienos apsaugos priemonių likučiai turi būti tvarkomi kaip pavojingos atliekos. Nurodymai dėl atliekų tvarkymo pateikti saugos duomenų lapo 13 dalyje. Visiškai ištuštintos priemonių talpyklos turi būti pateiktos perdirbti.

Medienos apsauga nuo kenkėjų

Rasta produktų: 8
 

Žiūrėti:

Prekės kodas 210005

Skystas apsauginių medžiagų koncentratas mūro apsaugai nuo naminės kerpės

Prekės kodas 136801

Dažų nuėmiklis ir grafičių valiklis

Prekės kodas 316101

Dvikomponentis medienos stabilizatorius epoksidinės dervos pagrindu be tirpiklių

Prekės kodas 238701

Vidaus ir išorės patalpų medienos atkūrimo rinkinys be tirpiklių

Prekės kodas 237901

Vienkomponentis (1K) medienos kietiklis ir teršalų blokatorius poliuretano (PU) pagrindu

Prekės kodas 377784

Pjautinės medienos apsaugos priemonė vandens pagrindu

Prekės kodas 205901

Skysta priemonė tirpiklių pagrindu medienos kenkėjams naikinti, skirta specializuotoms įmonėms

Prekės kodas 315401

Geležies ir tanino rūgšties paliktas dėmes balinanti priemonė