Prekės kodas 205901

  Anti-Insekt

  Skysta medienos kenkėjams naikinti skirta priemonė tirpiklių pagrindu, skirta specializuotoms įmonėms.

  Atspalvis: Bespalvis/Farblos | 2059
  Atspalvis: Bespalvis/Farblos | 2059
  Pasirinkite atspalvį

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Maždaug . 0,80 g/cm³
  Pliūpsnio temperatūra Maždaug . 63 °C
  Kvapas Būdingas
  Ištekėjimo laikas, s (20 °C, DIN 4) 11

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko ir vidaus medienai
  • Medienos kenkėjų naikinimas tokiuose mediniuose komponentuose kaip pvz. stogų konstrukcijų karkasai, mediniai balkiai, grindys ir t.t.
  • Prieš medieną ardančius vabalus kenkėjus, tokius kaip baldinis skaptukas, naminis ūsuotis ir kt.
  • Netinka termitams naikinti

  Charakteristikos

  • Patikros trumpiniai: Ib = veiksmingai naikina vabzdžius
  • Greita ir veiksminga priemonė prieš medienos kenkėjus
  • Prevencinė priemonė prieš pakartotinį vabzdžių antplūdį
  • Sudėtyje esantys tirpikliai neturi aitraus kvapo
  • Giliai įsigerianti
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Nustatyti pažeidėjo rūšį ir pažeistą sritį

    Iškilus abejonėms, pasikonsultuoti su statybų inžinieriumi.

    Užkrėstą medieną kirviu išvalyti iki giliausios vietos, iki kurios prasigraužė kenkėjai.

    Jeigu mediniai elementai taip apgadinti, kad nebeatlieka savo konstrukcijų išlaikymo funkcijos, juos arba reikia papildomai sustiprinti prevenciškai apsaugotais mediniais elementais arba visiškai pakeisti naujais.

   • Paruošimas

    Plieniniu šepečiu pašalinti kenkėjų paliktus medienos miltelius ir pleištus.

  • Apdorojimas
   • Dažyti arba purkšti.

    Reikiamas dedamos priemonės kiekis paprastai pasiekiamas po 2 - 3 apdorojimų.

    Jeigu kenkėjų naikinimo priemonės taikomos poilsiui skirtose ar šalia jų esančiose patalpose, poilsio kambariu naudotis leidžiama ne anksčiau nei po keturių savaičių.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Medienai išdžiūvus po apdorojimo, ši gali būti papildomai apdorojama Remmers medienos priežiūros produktais ir apsaugos nuo gaisro sistemos priemonėmis, bet ne anksčiau nei po keturių savaičių.

   • Džiūvimas

    Maždaug 24 val.

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

   • Skiedimas

    Paruoštas naudojimui

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas su natūraliais šereliais, žemo slėgio purškimo įrenginiai

   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti skiedikliu "V 101". Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, kuri apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

  • Išeiga
   • Naikinimo priemonės: 300 - 350 ml/m²

    Prevencinė apsauga, naikinimo tikslais naudojimo kontekste (tik GK1):
    200 - 250 ml/m²

  • Bendra informacija
   • Produktas buvo įvertintas pagal biocidų reglamentą (ES) Nr. 528/2012.

    Pagal DIN 68800-1, medienos saugojimo priemonės turi būti planuojamos laiku ir kruopščiai, jas derinant su visomis statybose dalyvaujančiomis šalimis (architektas, užsakovas, darbų vykdytojas), atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir vietos sąlygas.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Apdorojimo metu atsiradę bet kokie priemonės likučiai turi būti arba surinkti ir vėl panaudoti, arba pašalinti kaip pavojingos atliekos. Pats produktas ir jo likučiai negali patekti į išleidimo angas, kanalizaciją arba tiesiai į gruntą ar vandenį. Prietaisams išplauti naudotas vanduo negali būti pilamas į nuotekas.

    Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.