Prekės kodas 238701

  PU-Holzersatzmasse, Set

  variantas
  2387 | PU-Holzersatzmasse, Set
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_HK_41
  • AW_HK_42
  • AW_HK_43
  • AW_HK_56
  • AW_HK_57
  • Profesionaliam naudojimui

  Charakteristikos

  • EG_HK_49
  • EG_HK_61
  • Atvira garų difuzijai
  • Didelis atsparumas slėgiui
  • Padengtą paviršių galima dažyti
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

    Leistina medienos drėgmė: u ≤ 18 %

   • Paruošimas

    U2_HK_8

    U2_HK_9

  • Apdorojimas
   • VA1_HK_28

    VA1_HK_29

    VA1_HK_30

  • Apdorojimo instrukcijos
   • VA2_HK_6

    VA2_HK_7

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti skiedikliu "V 101". Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

    Medžiagai išdžiūvus arba sukietėjus, įrankių nuvalyti nebeįmanoma.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 6 mėn.

  • Bendra informacija
   • H_HK_16

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.