Prekės kodas 237901

  PU-Holzverfestigung

  Vienkomponentis (1K) medienos kietiklis ir teršalų blokatorius poliuretano (PU) pagrindu

  Atspalvis: Bespalvis/Farblos | 2379
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Apie 1,12 g/cm³
  Kvapas Būdingas
  Ištekėjimo laikas, s (20 °C, DIN 4) Apie 16

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko ir vidaus medienai
  • Medienai ir medienos pagrindo medžiagoms
  • Medienos kietiklis: grybelių ar vabzdžių pažeistų medienos paviršių sutvirtinimas ir stabilizavimas
  • Vidutinio ir didelio tankio medienos plaušų (MDF ir HDF) plokščių apsauga nuo drėgmės
  • Teršalų maskavimas: lindanu, DDT ir PCP užterštos medienos maskavimas (naudojamas sistemoje su produktu „Induline SW-910“). Giluminis veikliųjų medžiagų blokavimas medienoje, siekiant išvengti tolesnio teršalų išsiskyrimo į patalpų orą

  Charakteristikos

  • Pralaidus vandens garų difuzijai
  • Didelis skvarbumas dėl mažos klampos
  • Teršalų maskavimas: veikliosios medžiagos ištirpinamos medienos paviršiuje, pernešamos į medienos vidų ir ten blokuojamos (išbandyta sistemoje WKI).
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

   • Tolygiai užtepti medžiagą teptuku.

    Ant medinio paviršiaus negali susidaryti balutės, nutekėjimas ar lašai.

    Jei reikia, padengti kitą sluoksnį ant dar šlapio pagrindo.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinamas suderinamumas, atspalvis ir sukibimas su paviršiumi.

    Pasirūpinti geru vėdinimu.

    Dėl mažos klampos galimi ir kiti apdorojimo būdai (injektavimas), tačiau juos kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti apdorojantis asmuo.

    Esant poreikiui, pasikonsultuoti su „Remmers“ technikos skyriumi.

   • Džiūvimas

    Galima dengti kitą sluoksnį: po maždaug 6 val.
    Visiškai sukietėja po 7 dienų.

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

   • Skiedimas

    Paruoštas naudoti

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas

   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo valyti skiedikliu „V 101“.

    Medžiagai išdžiūvus arba sukietėjus, įrankių nuvalyti nebeįmanoma.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • 200–300 ml/m², priklausomai nuo pagrindo

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.