Prekės kodas 714405

  IG-10-Imprägniergrund IT

  Skysta medienos apsaugos priemonė tirpiklių pagrindu, skirta prevencinei apsaugai nuo puvinio, mėlynavimo, vabzdžių ir termitų

  Atspalvis: Bespalvis/Farblos | 7144
  Atspalvis: Bespalvis/Farblos | 7144
  Pasirinkite atspalvį

  Brošiūros

  product.brochures.loading

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Rišamoji medžiaga Alkidinių dervų mišinys
  Tankis (20 °C) Apie 0,82 g/cm³
  Kvapas Būdingas tirpikiams, išdžiūvęs bekvapis
  Klampumas (20 °C) Apie 25 s/3 mm talpoje su snapeliu pagal ISO 2431

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Išorės medienos paviršiams
  • Medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme, atitinkančiai 2 ir 3 pavojaus klases pagal standartą EN 335-1
  • Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, stoginėms, apkalimams
  • Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
  • Statinio krūvio veikiamoms konstrukcinėms dalims po stogu (pvz., stogo santvaroms)
  • Stabilių matmenų medienos konstrukcijoms (tik gruntavimui), pvz., langams ir durims
  • Paruošiamajam apdorojimui, prieš dažant lazūriniais ir dengiančiais dažais

  Charakteristikos

  • Prevencinė apsauga nuo medieną dažančių grybelių (mėlynavimo), medieną ardančių grybelių (puvinio), vabzdžių ir termitų
  • Neišburksta, reguliuoja drėgmę
  • Impregnuotą medieną galima dengti įvairiomis medžiagomis
  • Ekonomiškas dėl nedidelės naudojimo normos
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.

    Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %

    Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %

   • Paruošimas

    Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir atsilupusius senus dažus.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

  • Apdorojimas
   • Medžiagą gerai išmaišyti.

    Profesionalams: tepti teptuku, panardinti, dengti pilamuoju būdu arba purkšti tik uždarose patalpose.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

   • Džiūvimas

    Galima perdažyti: po maždaug 24 val.

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

    Po džiovinimo gali būti dengiama tolesnė dangos sistema tirpiklių arba vandens pagrindu.

    Dengiančiuosius lakus vandens pagrindu palikti džiūti per naktį.

   • Skiedimas

    Paruoštas naudoti

  • Įrankiai / valymas
   • Natūralių šerių teptukas, platus teptukas, panardinimo vonelė, purškimo tunelis

   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti skiedikliu „V 101“. Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, kuri apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

  • Išeiga
   • Prevencinė apsauga nuo puvinio, mėlynavimo, vabzdžių ir termitų, dengiant 150 ml/m²

  • Bendra informacija
   • Remiantis naujausiais metodais (Vokietijoje, be kita ko, standartais DIN 68800-1 ir 68800-3), medienos apsaugos priemonės, kurios naudojamos net ir ne nešančiosioms medienos konstrukcijoms apsaugoti, turi būti kruopščiai ir laiku planuojamos konsultuojantis su visomis statybos projekte dalyvaujančiomis šalimis (architektu, užsakovu, statybos rangovu), atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir statybvietės sąlygas. Todėl būtina visada deramai pranešti apie biocidinių („cheminių“) medienos apsaugos priemonių naudojimą prieš pardavimą arba iš anksto raštu suderinti tokių medžiagų naudojimą su užsakovu. To nepadarius, galimi neatitikimai teisiniams reikalavimams, norminėms specifikacijoms ar sertifikavimo sistemoms, susiję su konkrečia sutarties šalimi arba užsakymu. Prireikus ir atitinkamai pasikonsultavus, „Remmers“ techninės priežiūros skyrius gali pateikti reikiamo susitarimo dėl biocidinių („cheminių“) medienos apsaugos priemonių naudojimo statybinėms medienos konstrukcijoms apdoroti projektą.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

    Atliekų kodas 03 02 99 kitaip neapibrėžti medienos konservantai

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.