Prekės kodas 386805

  Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

  Itin veiksminga priemonė darbo įrankiams valyti

  variantas
  3868 | Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) maždaug . 0,98 g/cm³
  Kvapas Švelnus

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Darbo prietaisų valymas
  • Purškimo prietaisai, kabantis konvejeris, transporto juostos purškimo automatuose ir t.t.

  Charakteristikos

  • Labai produktyvus koncentratas
  • Be vargo pašalina šviežius Aqua lako likučius
  • Nekenkia anoduotų komponentų paviršiams (pvz. pistoletui su taurele)
  • Apdorojimas
   • Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Poveikio trukmę ir suvartojimo kiekį nustatyti ant bandymui skirtų paviršių.

    Pasirūpinti geru vėdinimu.

    Ilgesnis valiklio poveikio laikas gali padaryti žalos.

    Po kiekvieno valymo, apdorotus paviršius ir naudotus darbo prietaisus nuplauti švariu vandeniu ir nusausinti.

   • Skiedimas

    Praskieskite koncentratą vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Priklausomai nuo poreikio ir užterštumo lygio:
    10 % vandens tirpalas esant normaliam užterštumui
    20 % vandens tirpalas esant stipriam užterštumui
    Neatskiestas įsisenėjusiems nešvarumams

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.