Prekės kodas 157115

  MultiColl-Express

  Atspalvis: MultiColl-Express | 1571
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Vidaus ir išorės patalpų paviršiams
  • AW_W_9
  • AW_K_1
  • AW_K_5
  • AW_K_6

  Charakteristikos

  • Vieno komponento produktas
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • EG_K_1
  • EG_K_2
  • EG_K_3
  • EG_K_4
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus ir tvirtas

   • Paruošimas

    U2_K_1

  • Apdorojimas
   • VA_K_2

    VA_K_3

    VA_K_4

  • Įrankiai / valymas
   • GR_K_1

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.