Prekės kodas 197501

  PUR H-280-Härter

  Šviesai atsparus izocianatas, skirtas PUR dažams kietinti

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Apie 0,98 g/cm³
  Kvapas Būdingas šiam produkto tipui
  Ištekėjimo laikas, s (20 °C, DIN 4) Apie 15

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Dvikomponenčių PUR dažų kietinimui, naudojant nurodytu maišymo santykiu
  • Balintai medienai

  Charakteristikos

  • Atsparumas šviesos poveikiui
  • Be aromatinių junginių
  • Mokymas neprivalomas pagal Reglamentą (ES) 2020/1149
  • Apdorojimas
   • Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Izocianatai reaguoja su oro drėgme, todėl kietiklio pakuotė visuomet turi būti sandariai uždaroma.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Supilti į dažus nurodytu maišymo santykiu

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.