Prekės kodas 300801

  Kiesol MB

  Specialus gruntavimas

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda Pieno spalvos
  Tankis (20 °C) 1,01 g/cm³
  pH-vertė 11

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Statinio sandarinimui skirtas sistemos komponentas
  • Tinka sugeriantiems mineraliniams pagrindams

  Charakteristikos

  • Gerina sukibimą su pagrindu
  • Nepralaidus vandeniui
  • Sutvirtinantis
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Patvarus, sausas, švarus ir be dulkių.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Priemonės, aplinkos ir pagrindo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C imtinai

   • Priemonę tolygiai paskirstyti ją tepant teptuku ar voleliu arba purškiant.

    Neleisti, kad susidarytų balutės.

  • Įrankiai / valymas
   • Šepetys, teptukas, paviršiaus padengimas dažais, avikailio volelis, purškiklis

   • Darbo įrankius ir nešvarumus plauti vandeniu nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Maždaug 100 - 200 ml/m² priklausomai nuo pagrindo

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai

  Įrankiai