Prekės kodas 300501

  VZ MB

  Skystas lėtiklis skirtas MB 2K

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda Skaidrus skystis
  Tankis (20 °C) Apie 1,02 g/cm³
  Tirpumas Vandenyje: disperguojama

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • MB 2K apdirbimo laiko prailginimas

  Charakteristikos

  • Skystina MB 2K ir lėtina medžiagos kietėjimą
  • Apdorojimas
   • VA1_MB_5

    Didžiausias galimas priedo kiekis: 250 ml / 25 kg MB 2K kibirui

    VA1_MB_7

    Prailgina apdirbimą iki 100 min. 30 °C temperatūroje

     

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • BX_LG_13

  • Išeiga
   • Max. 250 ml/ 25 kg MB 2K

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai