Prekės kodas 300425

MB 2K TX

Dvikomponentė daugiafunkcė konstrukcinė hidroizoliacija

Produkto charakteristikos

Pagrindas Polimeriniai rišikliai, cementas, priedai, specialūs užpildai
Pilnas išdžiūvimas
(5 °C / 90 % sant.oro drėgmė)
Apie 24 val., esant 4 mm storio sluoksniui
Šviežio skiedinio tankis Apie 1,045 kg/dm³
Konsistencija standus
Įtrūkimų perdengimas > 2 mm
Sluoksnio storis 1,02 mm drėgnos medžiagos sluoksnio storis atitinka maždaug 1 mm sausos medžiagos sluoksnio storį

Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

Panaudojimo sritys

 • Betoniniams rūsių paviršiams, ypač vandeniui nelaidaus betono paviršiams
 • Mineraliniams pagrindams
 • Išorinė, juostos formos statybinių siūlių hidroizoliacija betono elementams, užtikrinanti didelį atsparumą spaudimo veikiamo vandens prasiskverbimui (vandens poveikio klasės W2.1-E)
 • Naujų pastatų hidroizoliacija pagal DIN 18533, esant vandens poveikio klasėms W1-E, W2.1-E, W3-E ir W4-E
 • Paviršinė ir juostinė hidroizoliacija pagal Vokietijos standarto, taikomo plieninėms ‍sijoms (DAfStB), hidroizoliacijos gaires
 • Esamų pastatų hidroizoliacija pagal Tarptautinės pastatų priežiūros ir paminklų apsaugos mokslo ir technologijų asociacijos (WTA) reikalavimus
 • Rišamasis sluoksnis ant senų bitumo dangų
 • Galimas stiklo putų izoliacinių plokščių klijavimas ir dengimas

Charakteristikos

 • Stabilus
 • Galima dengti be grunto ant nesugeriančių ir silpnai sugeriančių pagrindų (pvz., vandeniui atsparaus betono)
 • Optimaliai užpildomas, minimalūs nuostoliai dėl nulašėjimo
 • Greitai džiūsta ir sukimba su kitais paviršiais po 24 val., esant 5 °C temperatūrai ir 90 % santykinei oro drėgmei
 • Bandymais patvirtintas nepralaidumas radonui
 • Itin mažas emisijų kiekis (GEV-EMICODE EC 1Plus)
 • Sudėtyje nėra tirpiklių
 • Sudėtyje nėra bitumo
 • Atsparumas slėgio veikiamai vandens srovei
 • Didelis atsparumas spaudimui
 • Didelis elastingumas, tamprumas ir įtrūkių perdengimas
 • Maždaug po 1,5 val. paviršius jau dalinai sukietėjęs
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Pagrindas turi būti lygus, patvarus, sausas, švarus, ant jo neturi būti dulkių, tepalų, riebalų ir dangos šalinimo medžiagų likučių.

   Nemineralinį ir neakytą pagrindą reikia pašiaušti.

   Gerai sugeriantys mineraliniai pagrindai, išskyrus savaime sutankėjantį betoną, gali būti šiek tiek drėgni.

  • Paruošimas

   Pašalinti nelygumus ir skiedinio likučius.

   Palyginti arba nulaužti kampus ir briaunas.

   Iš tinkamo skiedinio suformuoti sandarinimo griovelį.

   Betoninių rūsių darbines siūles užsandarinti tinkamu skiediniu.

   > 5 mm storio įdubas užsandarinti tinkamu mineraliniu skiediniu arba priemone „MB TX 2K“, sumaišyta su tinkamu kvarciniu smėliu (santykis nuo 1:1 iki 1:3).

   Stambiaporius pagrindus galima iš anksto užglaistyti įbrėžimus išlyginančiu sluoksniu, kurį sudaro priemonė „MB TX 2K“ ir smėlio mišinys („Selectmix RMS“).

   Neuždengtą kanalizacijos vamzdžių paviršių pašiaušti švitriniu popieriumi, o metalinius vamzdžius nuvalyti ir pašlifuoti.

   Prireikus papildomai apsaugoti nuo drėgmės skverbimosi iš galo.

   Sugeriančius mineralinius pagrindus gruntuoti priemone „Kiesol MB“.

   Suformuoti iš produkto įbrėžimus išlyginantį sluoksnį, kuris taip pat yra kontaktinis sluoksnis, padedantis išvengti oro pūslių (apie 350–500 g/m² „MB TX 2K“).

 • Paruošimas
  • Kombinuota pakuotė

   Skystą komponentą išmaišyti tinkamu maišymo prietaisu.

   Visus išpurentus sauso komponento miltelius suberti į išmaišytą skystą komponentą.

   Maišyti apie 1 min., po to leisti mišiniui nusistovėti, kad iš jo išgaruotų įmaišytas oras.

   Nubraukti prie krašto prilipusius miltelius.

   Tada toliau maišyti dar apie 2 min.

   Maišymo prietaisą viso maišymo proceso metu laikyti arti dugno.

 • Apdorojimas
  • Paviršių sandarinimas

   Produktą dviem sluoksniais dengti ant paruošto pagrindo pagal nurodymus.

   Išsikišę elementai

   W1-E: aplink išsikišusius vamzdžius hidroizoliacinę dangą formuoti piltuvo formos.

   W2.1-E: išsikišusius vamzdžius į hidroizoliacinę dangą integruoti naudojant tinkamą laisvą ar fiksuotą flanšą.

   Jungčių detalės / komponentų jungtys

   Kampus ir sujungimo siūles užpildyti priemone „Tape VF“.

   Užtepti produkto ir užklijuoti juostą „Tape VF“ ant viso paviršiaus, kad nebūtų pūslių ir raukšlių.

   Norint prijungti prie iškilusių komponentų (pvz., rūsio šachtų ir pan.), naudoti „Tape VF“.

   Pakartotinis apdorojimas

   Po 4 val. paviršių galima padengti klijuojančiuoju, užpildančiuoju arba sutvirtinančiuoju skiediniu.

 • Apdorojimo instrukcijos
  • Apdorojamo pagrindo paviršiaus temperatūra turi būti >3 kelvinais aukštesnė už aplinkos oro rasos taško temperatūrą.

   Naudojant hidroizoliacines medžiagas, kurios turi būti apdorojamos skystos formos, dėl tiesioginių saulės spindulių ir (arba) vėjo poveikio gali greičiau susidaryti plėvelė ir dėl to susiformuoti pūslės.

   Nenaudoti produkto veikiant tiesioginiams saulės spinduliams.

   Nenaudoti produkto ant neapdoroto aliuminio.

   Įbrėžimus išlyginanti danga paprastai nelaikoma hidroizoliaciniu sluoksniu.

   Didžiausias bendras drėgno sluoksnio storis neturi viršyti 8 mm.

   Per ankstyvo plėvelės susidarymo galima išvengti nuolat judinant medžiagą jai paruošti skirtame kibire (pvz., ją maišant).

   Sukietėjusios medžiagos negalima pakartotinai sumaišyti su vandeniu ar šviežia medžiaga.

   Šviežią hidroizoliacijos sluoksnį saugoti nuo lietaus, tiesioginių saulės spindulių, šalčio ir kondensato.

   Sausą hidroizoliacijos sluoksnį saugoti nuo mechaninių pažeidimų.

 • Įrankiai / valymas
  • Maišymo įrankis, samtelis, fiksuoto sluoksnio storio mentelė

   Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu.

   Išdžiūvusios medžiagos likučius galima nuvalyti tik mechaniškai.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 9 mėn.

 • Išeiga
  • Apie 1,05 kg/m² sauso sluoksnio milimetrui
   Apie 4,2 kg/m², kai sauso sluoksnio storis 4 milimetrai

  • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

 • Panaudojimo pavyzdžiai
  • Vandens poveikio klasės 

   (DIN 18533/18535)


   Sauso

   sluoksnio
   storis
    (mm)

   Drėgno

   sluoksnio
   storis (mm)

   Suvartojamas kiekis (kg/m²) 


   Išeiga

   25 kg (m²)

   W1-E* 

   Dirvožemio drėgmė ir slėgio neveikiamas vanduo

   ≥ 3
   apie 3,1apie 3,1apie 8,1

   W2.1-E**

   Ribotas slėgio veikiamo vandens poveikis (panirimo gylis ≤ 3 m)

   ≥ 4***

   apie 4,2apie 4,2apie 6

   W2.1-E**

   Perėjimas prie komponentų, pagamintų iš vandeniui nelaidaus betono konstrukcijos

   Ribotas slėgio veikiamo vandens poveikis (panirimo gylis ≤ 3 m)

   ≥ 4***

   apie 4,2apie 4,2apie 6

   W3-E** 

   Slėgio neveikiamas vanduo ant žeme uždengtos dangos

   ≥ 3***

   apie 3,1
   apie 3,1apie 8,1
   W4-E 

   Vandens purslai ir dirvožemio drėgmė prie sienos cokolio, taip pat kapiliarinis vandens skverbimasis sienose ir po sienomis

   ≥ 2
   apie 2,1apie 2,1apie 12

   W2-B

   Vandens poveikis talpyklose, kurių pripildymo lygis siekia ≤ 10 m

   ≥ 4
   apie 4,2apie 4,2apie 6
    *    Naudojant ant mūro reikalingas specialus susitarimas 
   **   Reikalingas specialus susitarimas
   *** su sutvirtinimo įdėklu (armatūros tinklelis)

   Papildomas kiekis, atsižvelgiant į sluoksnio storį, pagal DIN 18533:
   du = suvartojimas naudojant išlyginamąjį glaistą apie 0,5 kg/m² (priklausomai nuo pagrindo)
   dv = nereikalingas, jei naudojama fiksuoto sluoksnio storio mentelė; suvartojimas nenaudojant fiksuoto sluoksnio storio mentelės apie 0,4 kg/m² (dmin = 3 mm)

 • Bendra informacija
  • Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

   Planuojant ir vykdant darbus būtina laikytis atitikties sertifikatų (statybos priežiūros institucijų išduotų bandymų sertifikatų).

   Specialieji susitarimai ir bandymų rezultatai pateikiami interneto svetainėje www.remmers.com.

   Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

   Vertinant produkto tinkamumą naudoti, lupimosi bandymai nėra nei tinkami, nei leistini.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.