Prekės kodas 2087830

  BIT 2K Fix [basic]

  2K bituminiai izoliacinių plokščių klijai, kurių sudėtyje nėra tirpiklių

  Produkto charakteristikos

  Pagrindas Polistirenu užpildyta bituminė emulsija
  Paruošto mišinio tankis Maždaug . 0,70 kg/l
  Grūdinimas 1 - 3 dienos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Ant mineralinių ir bituminių pagrindų dedamoms izoliacinėms plokštėms skirti klijai
  • Izoliacinėms plokštėms viena su kita suklijuoti skirti klijai

  Charakteristikos

  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Labai geras sukibimas
  • Atsparumas betoną ardančiam vandens poveikiui (DIN 4030 XA3)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Patvarūs, sausi, švarūs ir be dulkių.

    Sandarinantys sluoksniai turi būti visiškai išdžiūvę.

    Sugeriančius mineralinius pagrindus gruntuoti priemone „Kiesol MB“.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Prieš miltelius supilant į bitumo emulsiją, juos supurtyti.

    Pašalinti sausą, prie kibiro kraštų prilipusią medžiagą.

    Trumpai pamaišyti bitumo masę.

    Atlaisvintą miltelių komponentą supilti į bitumo emulsiją

    Maišyti apie 30 s, po to leisti mišiniui pastovėti ir įmaišytam orui iš mišinio išeiti

    Nubraukti prie krašto prilipusius miltelius.

    Tęsti maišymą mažiausiai 2 min.

    Viso maišymo metu maišytuvo antgalį laikyti prie indo dugno

    Žiūrėti maišymo instrukciją

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Priemonės, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Dirvožemio drėgmė/neslėginis vanduo (W1-E)

    Izoliacines plokštes ant statybinio elemento klijuoti ant jo dedant 6 - 8 klijavimo taškus.

    Mes rekomenduojame net ir dirvožemio drėgmei / neslėginiam vandeniui darant poveikį, izoliacines plokštes klijuoti suklijuojant visą paviršių.

     

    Slėginis vanduo (W2-E)

    Izoliacines plokštes klijuoti visą jų paviršių, įskaitant ir plokščių briaunas, su šia priemone suklijuojant su statybiniu elementu, kaip numatyta izoliacinių plokščių naudojimo leidime.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Naudojant hidroizoliacines medžiagas, kurios turi būti apdorojamos skystos formos, dėl tiesioginių saulės spindulių ir (arba) vėjo poveikio gali greičiau susidaryti plėvelė ir dėl to susiformuoti pūslės.

    Izoliacinės plokštės turi tvirtai remtis į pagrindą (pvz. į atsikišusią pamatų dalį), o toliau turi būti dedamos viena prie kitos be siūlių.

    Pasirūpinti, kad iki užpildant statybvietę, izoliacinės plokštės neslidinėtų ir nejudėtų.

    Šviežiai suklijuotas izoliacines plokštes saugoti nuo vandens.

    VA2_BI_5

    VA2_BI_6

  • Įrankiai / valymas
   • Ankerinis maišytuvas, semtuvas, dantyta mentelė, išlyginimo mentelė

   • GR_ASZG_1

    Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu.

    Pridžiūvusią medžiagą valyti skiedikliu "V 101".

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Mažiausiai 1,5 l/m²

   • Priklausomai nuo pagrindo sudėties ir suklijavimo būdo

  • Bendra informacija
   • Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai