Prekės kodas 072755

  Kiesol C [basic]

  Silano kremas, skirtas horizontaliai hidroizoliacijai, apsaugančiai nuo kylančios mūro drėgmės

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda/ spalva Neskaidri, balta
  Tankis (20 °C) Apie 0,94 g/cm³
  Pliūpsnio temperatūra > 100 °C
  Konsistencija Kreminė

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Porėtos, mineralinės statybinės medžiagos, pvz., plytos, smiltainis, kalkakmenis
  • Pastatyto mūrinio statinio skerspjūvio sandarinimas naudojant žemą slėgį, iki 95 % drėgmės prasiskverbimo

  Charakteristikos

  • Nauja atvirkštinė formulė greitesniam veikimui
  • Silano / siloksano pagrindu
  • Labai geras prasiskverbimas
  • Optimalus pritaikymas įpurškimui be spaudimo
  • Didelis našumas
  • Hidrofobinis
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Gręžimo ertmėje negali būti gręžimo dulkių.

   • Paruošimas

    Ertmių gręžimas:
    viena eile, 12 mm skersmuo, 12 cm atstumas, horizontalus pasvirimo kampas, gręžtinės ertmės
    gylis – ne daugiau kaip maždaug 2 cm iki sienos galo.

    Sienose, kurių storis yra > 0,6 m, prireikus ertmes gręžti iš abiejų pusių.

  • Apdorojimas
   • Medžiagą įpurkšti tam skirtu įpurškimo prietaisu, atsižvelgiant į pakuotės tipą.

    Palikti gręžimo ertmės 2 cm neužpildytus kremu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Gręžimo ertmes tą pačią dieną užsandarinti produktu „WP DS Levell“.

    Medžiagos pasklidimo plote gali atsirasti laikini paviršiaus spalvos pakitimai, ypač ant mūro, kuris nedengiamas apdaila.

    Tolimesniam paviršiaus sandarinimui gręžimo ertmių grandinės plotą rekomenduojama papildomai padengti produktu „WP DS Levell “.

    Vėliau paviršių sandarinti bent 30 cm žemiau ir 30 cm aukščiau gręžimo ertmės, prireikus įskaitant besiribojančias konstrukcijas.

    Rekomenduojama išbandyti produktą bandomajame plote.

  • Įrankiai / valymas
   • Sandarinimo pistoletas,
    įpurškimo antgalis, skirtas 550 ml tūbelei,
    įpurškimo žarna, skirta 550 ml tūbelei,
    įpurškimo rinkinys, skirtas 550 ml tūbelei,
    siurblys „Desoi PowerPump 70“ , skirtas 10 l mišriai pakuotei (politeineriui),
    žemo slėgio, padavimo ir purškimo įranga su pritaikytu įpurškimo antgaliu

   • Iš karto po naudojimo įrankius ir nepridžiūvusius nešvarumus valyti koncentruota valymo priemone „Aqua RK-898“ (3868) arba skiedikliu „V 101“ (0978).

    Jei prietaisas ilgesnį laiką nenaudojamas, ištuštinti jį ir išvalyti priemone „RK-898“ arba skiedikliu „V101“.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

    Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

    Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

  • Išeiga
   • Išsami informacija pateikta išeigos lentelėje, skiltyje „Panaudojimo pavyzdžiai“

   • Dengiant mūrą, kuriame yra tuščių ertmių, išeiga gali padidėti.

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Išeiga atitinka užpildomos gręžtinės ertmės tūrį, prireikus įskaitant papildomą kiekį.

    Gręžtinės ertmės skersmuo: 12 mm
    Atstumas tarp gręžtinių ertmių:         12 cm, t. y. 8,3 ertmės viename metre

    Sienos storis:        
    Gręžtinės ertmės gylis:        
    Išeiga*/1 m:                    
    10 cm
    apie 8 cm
    apie 80 ml
    11,5 cm
    apie 9,5 cm
    apie 100 ml
    24 cm
    apie 22 cm
    apie 230 ml
    36 cm
    apie 34 cm
    apie 350 ml
    42 cm
    apie 40 cm
    apie 415 ml
    *Įskaitant 10 % papildomą kiekį

  • Bendra informacija
   • Netinka akytajam betonui, gipsui ir statybinėms medžiagoms, kurių sudėtyje yra priemolio.

    Netinka šviežiam ant siūlių padengtam skiediniui.

    Dengiant karbonatinius natūralaus akmens paviršius būtinas veiksmingumo patikrinimas.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.

    Kai naudojamos ir apdorojamos sertifikuotos injektavimo medžiagos kapiliariniam drėgmės pernešimui sustabdyti, laikytis injektavimo procedūrų planavimo nurodymų, kurie pateikti WTA informaciniame dokumente Nr. 4-10.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Įrankiai