Prekės kodas 2087210

  BIT 1K [basic]

  Vienkomponentė stora plastiku modifikuoto bitumo danga su polistirenu, be tirpiklių

  Produkto charakteristikos

  Pagrindas Plastiko ir bitumo emulsija su polistirenu
  Paruošto mišinio tankis Apie 0,65 kg/l
  Džiūvimo laikas
  (20 °C / 70% santykinė drėgmė)
  Maždaug 4 dienos (Priklausomai nuo oro sąlygų ir šviežiai užtepto sluoksnio storio galimas arba trumpesnis, arba ilgesnis laikas nei nurodyta)
  Konsistencija Tirštas, tiksotropinis
  Įtrūkimų perdengimas ≥ 2 mm
  Plyšių slėgio testas (DIN 15820) Atitinka reikalavimus
  Sausoji medžiaga Apie 85 tūrio %

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Naujų ir renovuojamų statinių su žeme besiliečiančių plotų hidroizoliacija
  • Vandens poveikio klasė W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E ir W4-E (tik vandens purslai) pagal DIN 18533
  • Vėlesnė pastato hidroizoliacija pagal WTA informacinį dokumentą Nr. 4-6

  Charakteristikos

  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Atsparumas slėgio veikiamai vandens srovei
  • Didelis elastingumas, tamprumas ir įtrūkių perdengimas
  • Bandymais patvirtintas nepralaidumas radonui
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Lygus mineralinis pagrindas.

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

    Sienos ir grindų sandūroje esančius betoninius pagrindus paruošti juos nugremžiant mechaniškai.

    Paviršius gali būti šiek tiek drėgnas.

    Prireikus papildomai apsaugoti nuo drėgmės skverbimosi iš galo.

   • Paruošimas

    Pašalinti nelygumus ir skiedinio likučius.

    Palyginti arba nulaužti kampus ir briaunas.

    Įdubas užapvalinti tinkamu mineraliniu skiediniu.

    Gilesnius nei 5 mm įdubimus užlyginti mineraliniu mišiniu.

    Sugeriančius mineralinius pagrindus gruntuoti „Kiesol MB“ arba „BIT Primer [basic]“ (santykiu 1:10 su vandeniu).

    Jei reikia sutvirtinti pagrindą (sanuojant), gruntuoti produktu „Kiesol“ (skiestu 1:1 vandeniu).

    Iš produkto pagaminti glaistą, skirtą įbrėžimams išlyginti, kuris naudojamas kaip kontaktinis sluoksnis ir siekiant išvengti oro pūslių.

  • Apdorojimas
   • Paruoštas naudoti tiesiai iš talpyklos.

    Pašalinti išdžiūvusią, prie kibiro kraštų prilipusią medžiagą.

    Produktą dviem sluoksniais dengti ant paruošto pagrindo pagal nurodymus.

    Prireikus į pirmą hidroizoliacijos sluoksnį įterpti sutvirtinimo audinį.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Naudojant hidroizoliacines medžiagas, kurios turi būti apdorojamos skystos formos, dėl tiesioginių saulės spindulių ir (arba) vėjo poveikio gali greičiau susidaryti plėvelė ir dėl to susiformuoti pūslės.

    Tolesnį hidroizoliacijos sluoksnį galima dengti tik pakankamai sukietėjus prieš tai dengtam sluoksniui.

    Šviežiai padengtą paviršių saugoti nuo lietaus, tiesioginių saulės spindulių, šalčio ir kondensato.

    Sausą hidroizoliacijos sluoksnį saugoti nuo mechaninių pažeidimų ir UV spindulių poveikio.

    Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Semtuvas, išlyginamojo mentelė, fiksuoto sluoksnio storio mentelė

   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

    Pridžiūvusią medžiagą valyti skiedikliu „V 101“.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 1,2 l/m² sauso sluoksnio milimetrui
    Smulkesnė informacija pateikiama naudojimo pavyzdžių skiltyje, suvartojamo kiekio lentelėje

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Vandens poveikio klasė
    (pagal DIN 18533)

    Sauso sluoksnio storis
    (mm)
    Drėgno sluoksnio storis
    (mm)
    Padengimo kiekis
    (l/m²)

    Išeiga

    30 l
    (m²)

    W1-E
    dirvožemio drėgmė ir neslėginis vanduo


    ≥ 3


    apie 3,6


    apie 3,6

     

    apie 8,3

    W2.1-E*
    ribotas slėginio vandens poveikis
    (panirimo gylis ≤ 3m)    ≥ 4


    apie 4,8


    apie 4,8

     

    apie 6,25

    3-E
    neslėginis vanduo ant žeme uždengtos dangos


    ≥ 4

    apie 4,8

    apie 4,8

    apie 6,25

    W4-E
    vandens srovė prie sienos cokolio    ≥ 3

    apie 3,6

    apie 3,6

    apie 8,3
    * tik paviršiaus sandarinimas (netaikant Statybos institucijos išduodamo bendrojo bandymo sertifikato pagal pereinamųjų plotų bandymų principus)

    Papildomas kiekis pagal sluoksnio storį (pagal DIN 18533)

    du = suvartojimas naudojant išlyginamąjį glaistą – apie 0,6 l/m² (priklausomai nuo  pagrindo)

    dv = - fiksuoto sluoksnio storio mentelė nebūtina
            - suvartojimas be fiksuoto sluoksnio storio mentelės – apie 0,7 l/m² (dmin = 4mm)

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Specialieji susitarimai ir bandymų rezultatai pateikiami interneto svetainėje www.remmers.com.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.