Prekės kodas 042625

  WP DS Levell

  Atspalvis: WP DS Levell | 0426
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_M_143
  • Glaistas siūlėms ir paviršiams
  • Vidinių kampų sandarinimui
  • AW_M_187

  Charakteristikos

  • Nedidelis įtempimas kietėjant, neatsiranda įtrūkių
  • Labai geras sukibimas su pagrindu
  • Vieno sluoksnio storis iki 50 mm
  • Didelis atsparumas sulfatams ir mažas šarmų kiekis (SR/NA)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    VA1_M_150

    Pažeistas siūles išskusti mažiausiai iki 2 cm gylio.

    VA1_M_151

    Paviršių gruntavimas lauke:

    Sugeriančius mineralinius pagrindus gruntuoti priemone „Kiesol MB“.

    Paviršių gruntavimas viduje:

    Mineralinius pagrindus gruntuoti produktu „Kiesol“ (skiesti 1:1 vandeniu).

    Jungiamasis sluoksnis

    U2_BI_18

    Sluoksnius visada dengti šviežią ant šviežio

  • Apdorojimas
   • VA1_M_152

    VA1_M_153

     

    Įtrūkimų ir plyšių restauracija

    Produktą užglaistyti į paruoštą ertmę, jei reikia dengti keletą kartų

    Vieno sluoksnio storis < 50 mm

    Kitas sluoksnis dengiamas, kai tik ankstesnio sluoksnio nebegalima pažeisti.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

    VA2_M_30

    VA2_M_31

  • Įrankiai / valymas
   • Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Bendra informacija
   • Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    H_M_18

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.