Prekės kodas 043025

WP Sulfatex

Tvirtos, mineralinės sandarinimo suspensijos, itin atsparios sulfatams

Produkto charakteristikos

Atsparumas lenkimui po 28 d. Apie 6 N/mm²
Atsparumas cheminėms medžiagoms XWW1–XWW3 pagal DIN 19573
Atsparumas spaudimui (28 d.) Apie 30 N/mm²
Vandens sąnaudos 20–21 % atitinka apie 5,0 l/25 kg
Vandens absorbcijos koeficientas W24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
Vandens garų difuzijos varža µ < 200

Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

Panaudojimo sritys

 • Po statybų įrengiamai rūsio vidaus hidroizoliacijai
 • Po statybų įrengiamai cokolio hidroizoliacijai
 • Talpyklų hidroizoliacijai, apsaugant nuo iš vidaus veikiančio vandens slėgio
 • Su žeme besiribojančių statinio dalių hidroizoliacijai nuo gruntinės drėgmės
 • Statybų konstrukcijoms, besiliečiančioms su geriamuoju vandeniu
 • Druskų paveiktiems pagrindams
 • WW sandarinimo suspensijoms pagal DIN 19573

Charakteristikos

 • Itin mažas emisijų kiekis (GEV-EMICODE EC 1Plus)
 • Atsparumas slėgio veikiamai vandens srovei
 • Didelis atsparumas sulfatams ir mažas šarmų kiekis (SR/NA)
 • Labai geras sukibimas su pagrindu
 • Pralaidus vandens garų difuzijai
 • Atsparumas cheminėms medžiagoms pagal DIN 4030 iki XA2 poveikio laipsnio
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   Sudrėkinti labai stipriai sugeriančius pagrindus.

  • Paruošimas

   Seną tinko ar dažų sluoksnį pašalinti bent 80 cm virš pažeistos srities.

   Grindų ir sienų sujungimo srityje pašalinti maždaug 20 cm pločio išlyginamojo sluoksnio.

   Palyginti arba nulaužti kampus ir briaunas.

   Vidinius kampus užapvalinti.

   W1-E: aplink išsikišusius vamzdžius hidroizoliacinę dangą formuoti piltuvo formos.

   Druskos inhibitorius

   Druskos paveiktus pagrindus apdoroti produktais „Sulfatex LQ“ ir „Salt IH“.

   Paviršių gruntavimas lauke:

   Mineralinius pagrindus gruntuoti produktais „Kiesol“ (skiesti 1:1 vandeniu) arba „Kiesol MB“.

   Paviršių gruntavimas viduje:

   Mineralinius pagrindus gruntuoti produktu „Kiesol“ (skiesti 1:1 vandeniu).

   Hidroizoliacija geriamojo vandens srityje

   Užtepti tris medžiagos sluoksnius ant paruošto, sudrėkinto paviršiaus (be grunto).

 • Apdorojimas
  • Apdorojimo sąlygos

   Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C

  • Užtepti bent du medžiagos sluoksnius.

    

   Jungiamasis sluoksnis prieš užtepant tinką
   Užtepti dar vieną suspensijos (paruoštos naudojant produktą) sluoksnį ir ant dar neišdžiūvusio suspensijos sluoksnio tepti tinką.

   Arba: Užtepti naudojant produktą paruoštą suspensiją, užbarstyti „SP Prep“, kad paviršius būtų visiškai padengtas, ir, sluoksniui išdžiūvus, užtepti tinką.

    

 • Apdorojimo instrukcijos
  • Nenaudoti produkto veikiant tiesioginiams saulės spinduliams.

   Didžiausias drėgno sluoksnio storis negali viršyti 5 mm.

   Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

   Šviežią hidroizoliacijos sluoksnį saugoti nuo lietaus, tiesioginių saulės spindulių, šalčio ir kondensato.

   Sausą hidroizoliacijos sluoksnį saugoti nuo mechaninių pažeidimų.

   Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

 • Įrankiai / valymas
  • Maišytuvas, lyginamasis šepetys, suspensijos dengimo įrankis (šluotelė)

  • Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

 • Išeiga
  • Apie 1,6 kg/m² sluoksnio milimetrui

 • Panaudojimo pavyzdžiai
  • Sluoksnių storis ir sąnaudos įrengiant hidroizoliaciją patalpose ir lauke po statybų

   Vandens poveikio klasės

   (DIN 18533)

   Poveikio grupė pagal WTA 4-6-14

   Mažiausias storis (mm)

   Šviežio skiedinio kiekis (kg/m²)

   Miltelių sąnaudos (kg/m²)

   Išeiga 25 kg (popierinis maišas) (m²)

   W4-E vandens purslai prie sienos pagrindo ir kapiliarinis vandens prasiskverbimas sienose ir po sienomis, kurios liečiasi su žeme

   Vandens purslai /

   cokolio hidroizoliacija

   ≥ 2,0
   apie 4,0
   apie 3,2
   apie 7,5
   W1.1-E/W1.2-E gruntinė drėgmė ir vanduo be spaudimo
   Gruntinė drėgmė ir vanduo be spaudimo
   ≥ 2,0
   apie 4,0
   apie 3,2
   apie 7,5
   W2.1-E vidutinis vandens spaudimo poveikis (panardinimo gylis < 3 m)
   Susikaupęs prasiskverbiantis vanduo ir vandens spaudimas
   ≥ 3,0
   apie 6,0
   apie 4,8
   apie 5,0
   ----
   Vandens talpyklos, kurių gylis iki 10 metrų

   ≥ 3,0

   apie 6,0
   apie 4,8
   apie 5,0

 • Bendra informacija
  • Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

   Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

   Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

   Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

   Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

   Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

   Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

   Specialieji susitarimai ir bandymų rezultatai pateikiami interneto svetainėje www.remmers.com.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.