Prekės kodas 043025

  WP Sulfatex

  Atspalvis: WP Sulfatex | 0430
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Vidinė rūsio hidroizoliacija
  • AW_M_133
  • Vandens talpų sandarinimas iš vidaus
  • Su žeme besiribojančių statinio dalių hidroizoliacija nuo gruntinės drėgmės
  • Statybinės dalys, kurios liečiasi su geriamuoju vandeniu
  • Druskų pažeisti pagrindai
  • AW_M_58

  Charakteristikos

  • Itin mažas emisijų kiekis (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Atsparumas slėgio veikiamai vandens srovei
  • Didelis atsparumas sulfatams ir mažas šarmų kiekis (SR/NA)
  • Labai geras sukibimas su pagrindu
  • Laidus vandens garams
  • EG_M_135
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

    va1_m_401

   • Paruošimas

    Seną tinko ar dažų sluoksnį pašalinti 80 cm aplink pažeistą sritį

    Grindų / sienų sujungimo srityje pašalinti maždaug 20 cm pločio apdailos sluoksnio

    Palyginti arba nulaužti kampus ir briaunas.

    Vidinius kampus užapvalinti

    W1-E: aplink išsikišusius vamzdžius hidroizoliacinę dangą formuoti piltuvo formos.

    VA2_M_563

    va1_m_402

    AW_M_678

    Mineralinius pagrindus nugruntuoti su Kiesol/Kiesol MB

    AW_M_677

    U2_BI_6

    Hidroizoliacija geriamojo vandens srityje

    va1_m_400

  • Apdorojimas
   • VA1_M_669

     

    VA1_M_670

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Nenaudoti produkto veikiant tiesioginiams saulės spinduliams.

    Didžiausias drėgno sluoksnio storis negali viršyti 5 mm.

    Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Šviežią hidroizoliacijos sluoksnį saugoti nuo lietaus, tiesioginių saulės spindulių, šalčio ir kondensato.

    Sausą hidroizoliacijos sluoksnį saugoti nuo mechaninių pažeidimų.

    Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Bendra informacija
   • Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Visada išbandyti priemonę bandomajame plote!

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei drėgmei.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Specialieji susitarimai ir bandymų rezultatai pateikiami interneto svetainėje www.remmers.com.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.