Prekės kodas 042925

  WP Sulfatex rapid

  Greitai stingstantis ir itin atsparus sulfatams sandarinimo skiedinys suspensijos ar glaisto forma

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas lenkimui po 28 d. Apie 5 N/mm²
  Atsparumas spaudimui (28 d.) Apie 20 N/mm²
  Visiškas sukietėjimas Apie 60 min.
  Vandens sąnaudos 3,5–5,5 l/25 kg
  Vandens absorbcijos koeficientas W24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
  Vandens garų difuzija µ < 200

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Po statybų įrengiamai rūsio vidaus hidroizoliacijai
  • Po statybų įrengiamai cokolio hidroizoliacijai
  • Su žeme besiribojančių statinio dalių hidroizoliacijai nuo gruntinės drėgmės
  • Talpyklų hidroizoliacijai, apsaugant nuo iš vidaus veikiančio vandens slėgio
  • Greitam defektų taisymui, užtikrinant atsparumą vandeniui
  • Siūlių ir paviršių glaistas
  • Vidinių kampų sandarinimui
  • Druskų paveiktiems pagrindams

  Charakteristikos

  • Vieno sluoksnio storis iki 50 mm
  • Didelis atsparumas sulfatams ir mažas šarmų kiekis (SR/NA)
  • Greitai kietėjantis
  • Atsparumas slėgio veikiamai vandens srovei
  • Suspensijos ar glaisto konsistencija reguliuojama pridedant vandens
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Seną tinko ar dažų sluoksnį pašalinti bent 80 cm virš pažeistos srities.

    Grindų ir sienų sujungimo srityje pašalinti maždaug 20 cm pločio išlyginamojo sluoksnio.

    Palyginti arba nulaužti kampus ir briaunas.

    Vidinius kampus užapvalinti.

     

    Paviršių gruntavimas lauke:

    Mineralinius pagrindus gruntuoti produktais „Kiesol“ (skiesti 1:1 vandeniu) arba „Kiesol MB“.

     

    Paviršių gruntavimas viduje:

    Mineralinius pagrindus gruntuoti produktu „Kiesol“ (skiesti 1:1 vandeniu).

     

  • Apdorojimas
   • Jungiamasis sluoksnis

    Jungiamajam sluoksniui produktą tepti kaip suspensiją.

    Išlyginamasis sluoksnis

    Produktą kaip glaistą tepti ant dar neišdžiūvusio jungiamojo sluoksnio.

    Kitas sluoksnis dengiamas, kai ankstesnio sluoksnio nebegalima pažeisti.

    Sandarinimas suspensija pagal PG-MDS

    Užtepti medžiagą vos sumaišius, visiškai padengiant paviršių.

    Paviršių sandarinimas

    Ant paruošto pagrindo pagal nurodymus užtepti ne mažiau kaip du produkto sluoksnius.

    Kitas sluoksnis dengiamas, kai ankstesnio sluoksnio nebegalima pažeisti.

    Horizontali hidroizoliacija sienose ir po jomis

    Ant paruošto pagrindo pagal nurodymus užtepti ne mažiau kaip du produkto sluoksnius.

    Kitas sluoksnis dengiamas, kai ankstesnio sluoksnio nebegalima pažeisti.

    Apsauga nuo drėgmės prasiskverbimo

    Ant paruošto pagrindo tepti vieną medžiagos sluoksnį.

    Prireikus užtepti papildomus suspensijos sluoksnius.

    Sandarinimas glaistu

    Produktą mažiausiai dviem sluoksniais paskleisti mentele.

    Kitas sluoksnis dengiamas, kai ankstesnio sluoksnio nebegalima pažeisti.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Nereikėtų laukti per ilgai prieš dengiant kitą sluoksnį.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

    Atliekant remonto darbus iš anksto pašalinti drėgmės šaltinius.

    Kadangi vandens apkrova gali keistis, rekomenduojame dengti 3 sluoksnius.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, minkštas platus šepetys, lubų šepetys, mentele, glaistyklė arba mentelė siūlių glaistymui

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 9 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 1,6 kg/m² sluoksnio storio mm, naudojant kaip suspensiją
    Apie 1,7 kg/m² sluoksnio storio mm, naudojant kaip glaistą
    Apie 1,7 kg/m sandarinant vidinius kampus

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Sluoksnio storis ir suvartojimas naudojant viduje ir lauke

    Poveikio grupė

    Min. sluoksnio storis (mm)

    Šviežio skiedinio kiekis (kg/m²)

    Miltelių suvartojimas (kg/m²)

    Išeiga 25 kg (pop. maišas) (m²)

    Sandarinimas sienose ir po jomis
    ≥ 2,0
    apie 4,0
    apie 3,2
    apie 7,5

    Apsauga nuo vandens purslų /

    cokolio hidroizoliacija

    ≥ 2,0
    apie 4,0
    apie 3,2
    apie 7,5
    Dirvožemio drėgmė ir vanduo be spaudimo
    ≥ 2,0
    apie 4,0
    apie 3,2
    apie 7,5
    Susikaupęs nutekamasis vanduo ir vanduo su spaudimu
    ≥ 3,0
    apie 6,0
    apie 4,8
    apie 5,2
    Slėginė vandens talpykla, kurios gylis iki 10 m

    ≥ 3,0

    apie 6,0
    apie 4,8
    apie 5,2


    Vandens poveikis ir sluoksnio storis

    Vandens poveikio tipas
    Min. sluoksnio storis, mm
    Šviežio skiedinio suvartojimas (kg/m²)
    Miltelių suvartojimas (kg/m²)
    Dirvožemio drėgmė, nesikaupiantis nutekamasis vanduo  (2 sluoksniai)

               2

           4
         3,2
    Susikaupęs nutekamasis vanduo ir vanduo su spaudimu (3 sluoksniai)
              3
           6
          4,8


  • Bendra informacija
   • Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai. Būtina atsižvelgti į „Statybinių komponentų hidroizoliacijos mineralinėmis sandarinimo suspensijomis planavimo ir vykdymo gaires“, Deutsche Bauchemie, 1-asis leidimas, 2002 m. gegužės mėn.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.