Prekės kodas 299720

  SL Fill Q3

  Smulkus antipelėsinis glaistas

  Atspalvis: SL Fill Q3 | 2997
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Pelėsio sanavimo sistemų išlyginimas
  • Mažų, uždarų ir dažymui pritaikytų tinkuojamų paviršių paruošimas
  • Paviršių kokybės lygiai Q1-Q3

  Charakteristikos

  • Galima difuzija ir kapiliarų suaktyvinimas
  • Atsparu drėgmei
  • Geras išlyginimas ir sukibimas
  • Stabilus
  • Išglaistoma itin tolygiai
  • Gali būti naudojamas be grunto ant visų sugeriančių pagrindų
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

  • Apdorojimas
   • Kontaktinis sluoksnis

    Produktą paskleisti kaip kontaktinį sluoksnį tam skirtais įrankiais.

     

    Paviršiaus formavimas

    VA1_M_718

    Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.

    Paviršiaus apdirbimas po sukietėjimo.

    Po sukietėjimo galima šlifuoti

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Naudoti šviežiai paruoštą, vengti tepimo pradžios žymių

    Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Priklausomai nuo aplinkos sąlygų, jeigu vidaus patalpos šildomos arba susidaro skersvėjis, uždėti plėvelę, kad neišdžiūtų per greitai.

    Miniatiūriniai / itin smulkūs įtrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.

  • Įrankiai / valymas
   • Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Bendra informacija
   • Neleidžia atsirasti pelėsiui ir susidaryti kondensatui tik tada, jeigu naudojamas kartu su pelėsių sanavimui skirtu tinku ir SLP CS plokštėmis.

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Negalima dengti ant paviršiaus, kurį nuolat veikia gruntinė drėgmė

    Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdorojimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius. Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai