Prekės kodas 280425

  Multiplan SIC

  Grindų išlyginamasis mišinys, atsparus dilimui

  Atspalvis: Pilkas/Grau | 2804
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas lenkimui po 28 d. ≥ 8 N/mm²
  Atsparumas spaudimui (28 d.) ≥ 30 N/mm²
  Sukietėjusio skiedinio sausos masės tankis Apie 2,2 kg/dm³
  Sukibimo atsparumas tempimui ≥ 1,5 N/mm²
  Tūrinis tankis Apie 1,45 kg/l miltelių

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Mineraliniams pagrindams
  • Iš karto tinkamas naudoti išlyginamasis sluoksnis
  • Pramonės zonoms

  Charakteristikos

  • Greitai kietėjantis
  • Nedidelis įtempimas kietėjant, neatsiranda įtrūkių
  • Didelis paviršiaus kietumas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

    Pagrindą paruošti tam skirtomis priemonėmis, pvz., deimantiniu šlifuokliu arba šratavimo mašina, kad jis atitiktų pirmiau nurodytus reikalavimus.

    Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

   • Paruošimas

    Pritaikyti deformacines, judančias ir kraštines siūles. Ties kylančiais komponentais pritvirtinti kraštų izoliavimo juosteles, kad masė nepatektų į jungiamąsias siūles.

    Gruntuoti epoksidine derva ir tikslinėse vietose pabarstyti produktu „Quarz 07/12“.

  • Apdorojimas
   • Sumaišytą medžiagą išpilti, greitai paskleisti glaistykle arba mentele ir išlyginti dygliuotuoju voleliu, kad medžiagos sluoksnis būtų tolygus.

    Papildomai apdorojant dygliuotu voleliu pagerėja paviršiaus kokybė.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

    Dengti tik vieną sluoksnį.

    Natūralūs užpildai lemia nedidelius vandens poreikio nukrypimus.
    Optimalus vandens poreikis priklauso nuo statybvietės ir sluoksnio storio.

  • Įrankiai / valymas
   • Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje, kuri laikoma vėsioje, sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio patalpoje, produktą galima sandėliuoti 9 mėnesius.

  • Išeiga
   • Apie 1,9 kg/m² sluoksnio milimetrui (sluoksnio storis ne mažesnis kaip 6 mm)
    Vieno sluoksnio storis 6–15 mm
    Sluoksnio storis plyšiuose iki 30 mm
    Nustatyti tikslų poreikį pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Netinkamas naudojimui kaip matomas sluoksnis!

    Sudėtyje yra abrazyvinės kietos medžiagos, dėl kurios gali padidėti mašinos technologijos nusidėvėjimas.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai