Prekės kodas 070705

  Façade Cream 25 [basic]

  Hidrofobinis kreminis impregnantas

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda/ spalva Pieno konsistencijos, baltas, kreminis
  Tankis (20 °C) Apie 0,83 kg/l
  Pliūpsnio temperatūra > 61
  Veikliųjų medžiagų pagrindas Silanas / Siloksanas
  Veikliųjų medžiagų kiekis Apie 25 M.-%
  Pagalbinės medžiagos Bekvapiai angliavandeniliai / Vanduo

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Mineralinių paviršių impregnantas
  • Fasadų apsauga nuo liūčių
  • Nešvarumų ir žaliųjų apnašų prevencija
  • Porėtoms mineralinėms statybinėms medžiagoms, naudojamoms lauke
  • Apsauga nuo liūčių, įrengiant papildomą ertmių ir vidaus izoliaciją
  • Netinka tirpikliams jautrioms medžiagoms, pvz., polistirolui arba bitumui.

  Charakteristikos

  • Nepralaidus vandeniui
  • Pralaidumas vandens garams
  • Gerina atsparumą šalčiui ir (arba) druskai nuo apledėjimo
  • Atsparus UV spinduliams
  • Dengiamas lengvai, tiksliai ir be nuostolių
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Statybos defektus, tokius kaip įtrūkiai, nesandarios siūlės, netinkamos jungtys, kylanti ir higroskopinė drėgmė, reikia pašalinti iš anksto.

    Ant pagrindo negali būti tokių biologinių apnašų, kaip antai samanų, dumblių ir pelėsio.

    Būtinus valymo darbus reikia atlikti atsargiai, pvz., apipurškiant šaltu ar šiltu vandeniu arba valant garais; sunkiai pašalinamus nešvarumus valyti silpna prietaiso „rotec“ srove arba „Remmers“ valymo priemonėmis [pvz., „Clean SL“ (0671), „Clean FP“ (0666), „Clean AC“ (0672), „Combi WR“ (0675)].

  • Apdorojimas
   • Neskiestą medžiagą paskleisti voleliu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Šviežiai apdorotus paviršius saugoti nuo liūties, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

  • Įrankiai / valymas
   • Avies vilnos volelis su ilgu kotu

   • Darbo įrankiai turi būti sausi ir švarūs.

    Po panaudojimo ir prieš ilgesnes darbo pertraukas įrankius valyti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Priklausomai nuo porėtumo, apie 150–200 ml/m²
    Impregnavimo medžiagos poreikį reikia išbandyti pakankamai dideliame (1–2 m²) bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Būtina užtikrinti, kad į hidrofobiniu impregnantu padengtą plotą nepatektų vanduo.

    Jei aplinkoje yra statybinėms medžiagoms kenksmingų druskų, atlikti kiekybinę kenksmingų druskų analizę.

    Didelis kenksmingų druskų kiekis gali stipriai pakenkti konstrukcijai, kurios defektų nesumažins net ir atliktas impregnavimas.

    Optimaliam impregnavimo poveikiui pasiekti labai svarbi impregnavimo medžiagos sugertis, kuri priklauso nuo statybinės medžiagos porėtumo ir drėgmės kiekio.

    Veiksmingumo patikrinimas:


    Mineralinių statybinių medžiagų vandens sugertį galima patikrinti naudojant „Funcosil“ bandinių ėmimo vamzdelį, taikant prof. Karsteno metodą („Funcosil“ fasadų patikros rinkinys, art. Nr. 4954).

    Veiksmingumą tikrinti ne anksčiau kaip praėjus 6 savaitėms po padengimo.

    Prastai sugeriančius ir labai tekstūruotus paviršius reikia apdoroti skystu impregnantu.

    Dengiant karbonatinius natūralaus akmens paviršius būtinas veiksmingumo patikrinimas.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.