Prekės kodas 067201

  Clean AC [basic]

  Rūgštinis valiklis

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda Balti, kristaliniai milteliai
  Tirpumas Labai geras
  pH vertė (20 °C) 0,8 (10 % tirpalo)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Matomas klinkerio ir plytų mūrinys
  • Skiedinio likučių, kalkių ir cemento apnašų pašalinimas
  • Kalkių ir kalkių apnašų pašalinimas

  Charakteristikos

  • Labai našus miltelių koncentratas
  • Lengvai tirpsta šiltame vandenyje
  • pH vertė 0,8 (10 % tirpalo)
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu.

    Valomą paviršių sudrėkinti vandeniu.

    Atsižvelgiant į užteršimo intensyvumą, paruošti tirpalą, kurio koncentracija yra 1: 4–1:20.

    Paskirti bandomąjį plotelį valymo efektyvumui įvertinti.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: nuo min. +5 °C iki maks. +30 °C

   • Pagal užterštumo lygį atitinkamai atskiestą priemonę naudoti su tinkamu prietaisu.

    Nuvalyti paviršių šiurkščiu šepečiu arba šveitikliu.

    Po to gerai nuplauti.

    Prireikus nuplauti aukšto slėgio plovimo įrenginiu.

    Svarbu pašalinti bet kokius valymo priemonės likučius.

    Prireikus pakartoti apdorojimą.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Reikia pasirūpinti reikiamomis medžiagos surinkimo priemonėmis.

    Iš valiklio likučių gali susidaryti kalkių nuosėdos.

    Esant kontaktui metalinius paviršius nedelsiant nuvalyti vandeniu.

    Nuvalius tamsias jungtis , jos gali pašviesėti.

    Netinka smėlio-kalkių plytų apdailai valyti.

    Jeigu paviršius yra labai akytas arba blizgus, jį būtina impregnuoti ir tik po to valyti (proceso patento Nr. DE3018116C2).

  • Įrankiai / valymas
   • Šiurkštus šepetys, šveitiklis, aukšto slėgio plovimo įrenginys

   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 0,05–0,1 kg/m², priklausomai nuo užteršimo,
    naudojamas praskiedus vandeniu santykiu 1:10

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Netinka smėlio-kalkių plytų apdailai valyti.

    Valiklis pašalina tik kalkėtus nešvarumus. Jis nešalina jokių kitų nešvarumų nuosėdų.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.