Prekės kodas 136801

  AGE

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Dispersinių ir gryno akrilato dažų, dirbtinių dervų, nitrolakų ir spiritinių lakų, matinių paviršių, blizginimo priemonių ir grafičių pašalinimui
  • Mediniai paviršiai, metaliniai ir mineraliniai pagrindai

  Charakteristikos

  • Tirštas
  • Labai veiksmingas
  • Gali būti naudojamas ilgą laiką po atidarymo
  • N-metil-pirolidonas, be CKW ir šarmų
  • Biologiškai skaidomas
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu.

  • Apdorojimas
   • Priemonę tepti atitinkamo įrenginio pagalba.

    Reikalingas poveikio laikas priklauso nuo pagrindo, šalinamų medžiagų, sluoksnių storio ir aplinkos sąlygų.

    Išlaukus reikiamą poveikio laiką, senąją dangą tinkamu įrankiu pašalinti mechaniškai.

    Prireikus pakartoti apdorojimą.

    Svarbu pašalinti bet kokius valymo priemonės likučius.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Esant poreikiui, pasirūpinti tinkamu vėdinimu.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Turi būti įrengta reikiama priemonės surinkimo įranga

    Esant poreikiui, prailginti reakcinį laikotarpį paviršių uždengiant PE folija.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Veikliosios medžiagos likučiai ir plovimui naudojamas vanduo, kuriame yra minėtų likučių negali patekti į iš sausinimo paviršiaus pašalinamą vandenį. Plovimui naudotą vandenį surinkti atskirai ir pašalinti/išpilti į užterštam vandeniui skirtą kanalizacijos sistemą vadovaujantis vietinėmis taisyklėmis. Nuorodos pateikiamos informaciniame dokumente DWA-M 370 „Atliekos ir nuotekos po fasadų valymo ir dangų šalinimo darbų“.

    Apie objektą turi būti informuojamos atsakingos įstaigos.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.