Prekės kodas 066601

  Clean FP

  Valymo pasta, skirta miesto pastatų nešvarumams šalinti

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda Gelsva
  pH vertė (20 °C) Apie 5,0
  Klampumas Apie 1800 mPa∙s
  Pagalbinės medžiagos Vanduo

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Mineralinėms statybinėms medžiagoms, išskyrus kalkinius smiltainius ir glazūruotus paviršius
  • Pašalina stiprius miesto pastatų nešvarumus (suodžius, dulkes, pramoninius teršalus ir t. t.)

  Charakteristikos

  • Valo itin veiksmingai
  • Pastos konsistencijos
  • Nenuteka nuo vertikalių paviršių
  • Skalsus
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu.

  • Apdorojimas
   • Medžiagą tepti atitinkamu įrankiu.

    Užteptą medžiagą įtrinti rankiniu šepečiu arba šveitimo šepečiu su kotu.

    Įsigėrimo laikas 2–5 min.

    Neleisti medžiagai išdžiūti.

    Stipria vandens srove gausiai ir intensyviai nuplauti iš apačios į viršų.

    Svarbu pašalinti bet kokius valymo priemonės likučius.

    Prireikus pakartoti apdorojimą.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Nedrėkinti iš anksto!

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Reikia pasirūpinti reikiamomis medžiagos surinkimo priemonėmis.

  • Įrankiai / valymas
   • Rankinis šepetys, šveitimo šepetys su kotu, platus teptukas, lubų šepetys, avies kailio volelis, aukšto slėgio valymo įrenginys

   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.

  • Išeiga
   • Mažiausiai 0,1 kg/m², priklausomai nuo nešvarumo lygio

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Valymo priemonės likučiai gali negrįžtamai pakeisti spalvą.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Veikliosios medžiagos likučiai ir plovimui naudojamas vanduo, kuriame yra minėtų likučių negali patekti į iš sausinimo paviršiaus pašalinamą vandenį. Plovimui naudotą vandenį surinkti atskirai ir pašalinti/išpilti į užterštam vandeniui skirtą kanalizacijos sistemą vadovaujantis vietinėmis taisyklėmis. Nuorodos pateikiamos informaciniame dokumente DWA-M 370 „Atliekos ir nuotekos po fasadų valymo ir dangų šalinimo darbų“.

    Apie objektą turi būti informuojamos atsakingos įstaigos.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai