Prekės kodas 067601

  Grünbelag-Entferner

  Specialus valiklis žalioms apnašoms valyti nuo terasų, akmeninių grindų ir sienų

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Po reakcijos

  Agregatinė būsena Skysta
  pH vertė (20 °C) 7,6

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Betono, natūralaus akmens, smėlio-kalkių plytų, keramikos, stiklo, medienos, plastiko ir medžio-plastiko kompozitų (WPC) statybinių medžiagų paviršiams

  Charakteristikos

  • Priemonė efektyviai savaime pašalina organinius nešvarumus
  • Nereikia nuplauti, poveikio laikas 24 val.
  • Galima naudoti gryną arba praskiestą vandeniu
  • Priemonės neskiedžiant užtikrinamas ilgalaikis poveikis
  • Be aktyvaus chloro
  • Negadina paviršiaus
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu.

  • Apdorojimas
   • Priemonę tolygiai paskirstyti ant sauso paviršiaus ir leisti jai įsigerti.

    Poveikio laikotarpiu (24 val.) saugoti nuo lietaus ir nenuplauti vandeniu.

    Praėjus pakankamam poveikio laikui paviršių nuvalyti.

    Prireikus pakartoti apdorojimą.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Prireikus apsaugoti besiribojančias konstrukcijas ir šalia esančius pasėlius bei dekoratyvinius augalus nuo tiesioginio sąlyčio, apdengiant juos brezentu ar plėvele.

  • Įrankiai / valymas
   • Laistytuvas, purkštuvas

    Darbo įrankius iš karto po naudojimo nuplauti vandeniu.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 10 ml koncentrato/m² (maišymo santykis 1:10)

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Plovimo vandens likučių neišleisti į gruntinius vandenis.

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

    Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.