Prekės kodas 136801

  AGE

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Dispersinių ir gryno akrilato dažų, dirbtinių dervų, nitrolakų ir spiritinių lakų, matinių paviršių, blizginimo priemonių ir grafičių pašalinimui
  • Mediniai paviršiai, metaliniai ir mineraliniai pagrindai

  Charakteristikos

  • Tirštas
  • Labai veiksmingas
  • Gali būti naudojamas ilgą laiką po atidarymo
  • N-metil-pirolidonas, be CKW ir šarmų
  • Biologiškai skaidomas
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniškai.

  • Apdorojimas
   • Priemonę tepti atitinkamo įrenginio pagalba.

    Reikalingas poveikio laikas priklauso nuo pagrindo, šalinamų medžiagų, sluoksnių storio ir aplinkos sąlygų.

    Išlaukus reikiamą poveikio laiką, senąją dangą tinkamu įrankiu pašalinti mechaniškai.

    Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

    Svarbu pašalinti bet kokius valymo priemonės likučius.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Esant poreikiui, pasirūpinti tinkamu vėdinimu.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Turi būti įrengta reikiama priemonės surinkimo įranga

    Esant poreikiui, prailginti reakcinį laikotarpį paviršių uždengiant PE folija.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti su vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Veikliosios medžiagos likučiai ir plovimui naudojamas vanduo, kuriame yra minėtų likučių negali patekti į iš sausinimo paviršiaus pašalinamą vandenį. Plovimui naudotą vandenį surinkti atskirai ir pašalinti/išpilti į užterštam vandeniui skirtą kanalizacijos sistemą vadovaujantis vietinėmis taisyklėmis. Nuorodos pateikiamos informaciniame dokumente DWA-M 370 „Atliekos ir nuotekos po fasadų valymo ir dangų šalinimo darbų“.

    Apie objektą turi būti informuojamos atsakingos įstaigos.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.