Prekės kodas 043125

  WP Flow

  Nepralaidus vandeniui grindų išlyginamasis mišinys vidaus patalpų hidroizoliacijai

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas lenkimui po 28 d. ≥ 7,0 N/mm²
  Atsparumas spaudimui (28 d.) ≥ 30,0 N/mm²
  Sukietėjusio skiedinio sausos masės tankis 1,84 kg/dm³
  Sukibimo atsparumas tempimui > 1,5 N/mm²
  Sluoksnio storis Vienas sluoksnis 5–30 mm
  Tūrinis tankis 1,3 kg/l
  Vandens sąnaudos Apie 6,0 l / 25 kg

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Mineraliniams pagrindams
  • Hidroizoliacinis, savaime išsilyginantis grindų mišinys
  • Grindų atnaujinimas esant labai mažam įrengimo aukščiui
  • Rūsio grindų hidroizoliacija ir išlyginimas

  Charakteristikos

  • Savaime išsilyginantis
  • Greitai kietėjantis
  • Nedidelis įtempimas kietėjant, neatsiranda įtrūkių
  • Nepralaidus vandeniui nuo 10 mm sauso sluoksnio storio
  • Atsparus gniuždymui ir dilimui
  • Galima siurbti tinkamais mechanizmais
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Reikia atsižvelgti į esamas išsiplėtimo, judėjimo ir kraštų sandūras. Prireikus, besiplečiantiems komponentams naudoti tinkamas kraštų izoliavimo juosteles.

    Drėgmės veikiamas sienų jungčių vietas paruošti pagal WTA praktikos kodekso 4-6 dalį „Tolimesnis komponentų, kurie liečiasi su grindimis, hidroizoliavimas“. Esamus įtrūkius užtaisyti tinkama injekcine derva. Jei yra protėkių ir patenka vandens, šias vietas apdoroti naudojant „WP RH Rapid“.

    Gerai sugeriančius, mineralinius pagrindus cemento pagrindu gruntuoti „Primer Hydro HF“. Silpnai sugeriančius arba nesugeriančius pagrindus (pvz., senas keramikines dangas) gruntuoti „Primer Hydro HF“.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimas vienu sluoksniu

    Sumaišytą medžiagą išpilti, greitai paskleisti glaistykle arba mentele ir išlyginti dygliuotuoju voleliu.
    Vengti medžiagos sankaupų.

     

    Apdorojimas dviem sluoksniais

    Plg. apdorojimo vienu sluoksniu nurodymus. Antrą sluoksnį padengti per 24 val. Mažiausias galimas antro sluoksnio storis > 10 mm.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Šviežiai skiediniu padengtus plotus saugoti nuo per greito išdžiūvimo (vengti skersvėjo, vėjo ir tiesioginių saulės spindulių), lietaus ir šalčio!

    Prireikus, pavienius gilesnius defektus iš anksto išlyginti tam skirtais produktais.

    Jei dengiama dviem sluoksniais, reikia dar kartą patikrinti pirmo sluoksnio tinkamumą. Prireikus pašalinti esamus skiriamuosius ir sulipusius sluoksnius.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo įrankis, kibiras, skirtas produktui nešti ir (arba) pilti, brauktuvas, dygliuotasis volelis

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

    Išdžiūvusios medžiagos likučius galima nuvalyti tik mechaniškai.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje, kuri laikoma vėsioje, sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio patalpoje, produktą galima sandėliuoti 9 mėnesius.

  • Išeiga
   • Apie 1,7 kg/m² sluoksnio storio milimetrui

  • Bendra informacija
   • Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.