Prekės kodas 200505

  PUR SL-210-Schichtlack

  Sunkiai užsiliepsnojantis dvikomponentis apdailos lakas, ypač tinkamas naudoti viešosiose įstaigose

  Atspalvis: Bespalvis satino matinis | 2005
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Rišamoji medžiaga Poliakrilato derva
  Tankis (20 °C) Apie 0,94 g/cm³
  Kvapas Būdingas tokios rūšies produktams

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Gruntas ir baigiamoji danga
  • Ligoninėms ir privačioms klinikoms
  • Mokykloms, vaikų darželiams ir priežiūros įstaigoms
  • Aukštos kokybės baldams
  • Virtuvės ir vonios baldams
  • Laivų interjerams
  • Parduotuvių ir parodų konstrukcijoms
  • Masyviai medienai ir faneruotei
  • Spalvotų lakų padengimui (siekiant atsparumo subraižymui metaliniais objektais / blizgumo lygio)

  Charakteristikos

  • Greitas džiūvimas
  • Lengvas šlifavimas
  • Geras pasiskirstymas
  • Labai geras atsparumas cheminėms medžiagoms
  • Atsparumas šviesos poveikiui
  • Atsparumas ugniai pagal DIN EN 13501-1: C-s2, d0, naudojant ant tinkamų pagrindų
  • Tinka laivų interjerams (TJO)
  • Be aromatinių junginių
  • Necitotoksiškas (nekenkia ląstelėms)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

    Medienos drėgmė: 8–12 %

   • Paruošimas

    Riebų ir sakingą medienos paviršių / pagrindą nuvalyti priemonėmis „WV-891“ arba „V-890“. Statybvietės uždarose patalpose naudoti priemonę „UN-894“. Gerai išvėdinti patalpas panaudojus tirpiklius.

    Medieną nušlifuoti P100–180 grūdėtumo šlifavimo popieriumi.

    Norint suteikti atspalvį, pagrindą beicuoti produktais „Aqua KB-004“, „Aqua BB-007“ arba „Aqua PB-006“.

  • Apdorojimas
   • Medžiagą gerai išmaišyti.

    Purkšti.

    Dengiant pistoletu su piltuvėliu: antgalis 1,8–2,0 mm; pulverizatoriaus slėgis 2–3 bar.

    Dengiant purkštuvu „Airless“: antgalis 0,23–0,28 mm, medžiagos slėgis 80–120 bar.

    Dengiant purkštuvu „Airmix“: antgalis 0,23–0,28 mm, medžiagos slėgis 80–100 bar, pulverizatoriaus slėgis 1,2–2 bar.

    Išdžiūvus pirmam sluoksniui ir atlikus tarpinį šlifavimą (P 240–320), dengti antrą produkto sluoksnį.

    Prireikus procesą pakartoti.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

    Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

    Lakuojant spalvotu laku dengtus paviršius, esant poreikiui, į šį produktą galima įmaišyti iki 10 % spalvoto lako, nenorint kad pakistų spalvoto lako atspalvis (šviesumas).

    Laikotarpis, per kurį produktą galima dengti pakartotinai be tarpinio šlifavimo, priklauso nuo skiltyje „Džiūvimas“ nurodyto tolesnio apdorojimo laiko. Šiam laikotarpiui pasibaigus, prieš pat atliekant tolesnius darbus paviršių reikia nušlifuoti ir nuvalyti nuo jo dulkes.

    Pakuojant nulakuotas medienos konstrukcijas, naudoti orui pralaidžias medžiagas.

    Optimizuotas deaeravimas kartu klijuojant fanerą ant stambiaporės medienos: pridėti mažiausiai
    30 % produkto „V-899“.

   • Džiūvimas

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

  • Įrankiai / valymas
   • Purkštuvai „Airless“, „Airmix“ ir pistoletas su piltuvėliu.

    Darbo įrankius valyti skiedikliu „WV-891-Waschverdünnung“ arba „V-890-Verdünnung“.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

  • Išeiga
   • 80–120 ml/m² vienam sluoksniui

  • Bendra informacija
   • EN 71-3 „Tam tikrų elementų migracija“:

    šis produktas atitinka sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš vaikams skirtų žaislų ribines vertes pagal EN 71-3 ir atitinka vieną iš kelių kitų vaikams skirtų žaislų saugos reikalavimų, nustatytų ES direktyvoje dėl žaislų saugos (2009/48/EB).

    Norint išsaugoti paviršiaus kokybę rekomenduojame jį reguliariai prižiūrėti ir valyti nesipūkuojančiu medvilniniu audiniu. Naudoti tik tas priežiūros priemones, kurių sudėtyje nėra tirpiklių ir silikono.

    Prireikus, nedidelius mechaninius pažeidimus galima pašalinti naudojant remonto rinkinį „Remmers Reparatur-Set“.

    Naudojant sertifikuotus produktus ir mišinius, reikia vadovautis atitinkamomis bandymų ataskaitomis ir (arba) sertifikatais bei techniniu aprašymu.

    Naudojant pagal Laivų įrenginių direktyvą, maksimali drėgno padengimo norma yra 360 g/m².

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai