Prekės kodas 040030

  SP Prep

  Skiedinys, atitinkantis WTA

  Atspalvis: Pilka (produkto spalva) | 0400
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas ugniai Klasė A1
  Atsparumas spaudimui po 28 d. CS IV (> 6,0 N/mm²)
  Išorinis monitoringas GG-Cert + WTA
  Sluoksnio storis Maks. 5 mm
  Tūrinis tankis Maždaug 1,7 kg/dm³
  Vandens sąnaudos Maždaug 5,0 l/30 kg
  Pralaidumas vandens garams µ ≤ 15
  Vandens prasiskverbimo gylis Po 1 h > 5 mm

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Pagrindo paruošimas prieš dengiant mineralinius tinkus
  • Skirtingo pagrindo sugeriamumo išlyginimas

  Charakteristikos

  • Tvirtas sukibimas su pagrindu
  • Didelis atsparumas sulfatams ir mažas šarmų kiekis (SR/NA)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Iš anksto sudrėkinti sugeriančius pagrindus, kad jie būtų šiek tiek drėgni.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Įgeriantys paviršiai

    Sukibimui dengti kryžmai (dangos plotas 50–70%), max 5 mm storio sluoksniu

     

    Sandarinimas viduje ir mažai įgeriantys paviršiai

    SP Prep padengti visą paviršių (100%) max 5 mm storio sluoksniu

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Nenaudoti paviršiaus išlyginimui!

    Tinko užtepimas po 2–4 dienų

    Sukibimui pagerinti ant lygių ir tankių paviršių naudoti ZM HF [basic]

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo įrankiai, mentelė, plieninis šepetys, tinkavimo įrenginys, pistoletas su piltuvėliu

   • Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Pilnas padengimas maždaug 4 - 6 kg/m²

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.