Prekės kodas 040030

  SP Prep

  Paruošiamasis purškiamas skiedinys pagal Pastatų konservavimo ir paminklų apsaugos mokslinės-techninės darbo grupės (WTA) reikalavimus

  variantas
  0400 | Pilkas (savitas atspalvis)/Grau
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas spaudimui (28 d.) CS IV (> 6,0 N/mm²)
  Išorinis monitoringas GG-Cert + WTA
  Didžiausias grūdėtumas 3,15 mm
  Skiedinio užpildas pagal EN 13139
  Sluoksnio storis Maks. 5 mm
  Tūrinis tankis Apie 1,7 kg/dm³
  Vandens sąnaudos Apie 5,0 l/30 kg
  Vandens garų difuzijos pasipriešinimo koeficientas µ ≤ 15
  Vandens prasiskverbimo gylis Po 1 val. > 5 mm

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Pagrindo paruošimas prieš dengiant mineralinius tinkus
  • Skirtingų pagrindo sugeriamumo lygių suvienodinimas

  Charakteristikos

  • Tvirtas sukibimas su pagrindu
  • Didelis atsparumas sulfatams ir mažas šarmų kiekis (SR/NA)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Iš anksto sudrėkinti sugeriančius pagrindus, kad jie būtų šiek tiek drėgni.

  • Apdorojimas
   • Sugeriantys paviršiai

    Užtepti produktą kaip rišamąjį tinklelį (padengiant 50–70 % paviršiaus) ne storesniu kaip 5 mm storio sluoksniu.

     

    Sandarinimas viduje ir silpnai sugeriantys paviršiai

    Užtepti produktą ant viso paviršiaus (100 %) ne storesniu kaip 5 mm storio sluoksniu.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Nenaudoti paviršiaus išlyginimui!

    Tinkuoti galima po 2–4 dienų.

    Sukibimui pagerinti ant lygių ir tankių paviršių naudoti „ZM HF [basic]“.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, mentelė, plieninis šepetys, tinkavimo įrenginys, pistoletas su piltuvėliu

    Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Visiškam padengimui reikia maždaug 4–6 kg/m²

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.