Prekės kodas 181001

  Kiesol

  Sutvirtinantis silikato koncentratas, sudėtyje neturintis tirpiklių

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Apie 1,15 g/cm³
  pH-vertė Apie 11
  ≤ 5 N/mm²
  Vandens skvarbos norma w < 0,5 kg/(m²*h0.5)
  Pralaidumas vandens garams > 90 %

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Porėtoms, mineralinėms konstrukcijoms, pvz., ant plytų, kalkakmenio, mineralinio tinko.
  • Tolesnis skersinis mūro sandarinimas be slėgio iki 80 % drėgmės prasiskverbimo
  • Vėlesnis mūro skerspjūvio sandarinimas žemu slėgiu, esant iki 95 % drėgmės prasiskverbimo laipsniui
  • Gruntavimas nuo išorinės drėgmės
  • Paviršiaus apdirbimas

  Charakteristikos

  • Sutvirtinantis
  • Siaurinantis poras
  • Nepralaidus vandeniui
  • Slopinantis mūro druskas
  • Pagerina sukibimą, atsparumą dilimui, paviršiaus tvirtumą
  • Padidina atsparumą cheminiam poveikiui
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

     

    Tolesnis mūro skerspjūvio sandarinimas

    Gręžimo ertmėje negali būti gręžimo dulkių.

    Gruntavimas nuo išorinės veikiančios drėgmės

    Pagrindas turi būti švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

    Paviršiaus apdirbimas

    Pagrindas turi būti švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

   • Paruošimas

    Tolesnis mūro skerspjūvio sandarinimas

    U2_HZ_19

    Grežimo ertmių apdirbimas:
    Vienaeilis, skersmuo 12 - 30 mm, atstumas 10 - 12,5 cm, pokrypio kampas apie 45 °, gręžinio gylis iki maždaug 5 cm prieš sienos galą

    Sienose, kurių storis yra > 0,6 m, rekomenduojama ertmes gręžti iš abiejų pusių.

    Tuščiavidurį mūrą prieš tai injektuoti su Bohrlochsuspension

    Užpildytas ertmes išgręžti

    Tolimesni darbai atliekami po 7 dienų

  • Apdorojimas
   • Tolesnis mūro skerspjūvio sandarinimas

    - be spaudimo (drėgnumo laipsnis < 80 %):

    tam skirtą tarą, pvz., Kiesol Dosierkartusche (417301), pilnai užpildyti.

    - žemas spaudimas (drėgnumo laipsnis < 95 %):

    injektuojama su tam skirtu injektavimo prietaisu ir injektavimo pakeriais.

     

    Gruntavimas nuo išorinės veikiančios drėgmės

    VA1_HZ_13

    VA1_HZ_14

     

    Paviršiaus apdirbimas

    VA1_HZ_12

    Procesą (šlapias ant šlapio) kartoti tol, kol paviršiuje medžiagos daugiau nesusigeria

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

     

    Tolesnis mūro skerspjūvio sandarinimas

    Po įpurškimo, išgręžtas skyles užpildyti išgręžtoms skylėms skirta suspensija.

    Netinkamas naudoti kaip horizontalus porėto betono ir molinių statybinių medžiagų barjeras

     

    Gruntavimas nuo išorinės veikiančios drėgmės

    Medžiagos perteklių nedelsiant pašalinti

    VA2_HZ_13

    Vėlesnius darbus atlikite šviežius, šviežius - per reakcijos laiką.

     

    Paviršiaus apdirbimas

    Šviežiai apdorotus paviršius saugoti nuo liūties, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

    Netinka paviršiams, kurie turi gerai atrodyti vizualiai.

    Rekomenduojama išbandyti produktą bandomajame plote.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.

  • Bendra informacija
   • Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.

    Planuojant taikyti įpurškimo metodą panaudojant sertifikuotas purškiamąsias medžiagas ir jas apdorojant kapiliariniam drėgmės pernešimui sustabdyti, vadovautis WTA informaciniame dokumente Nr. 4-10 pateiktais nurodymais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.