Prekės kodas 107925

  Betofix KHB SR

  Sulfatams atspari mineralinė apsaugos nuo korozijos priemonė ir jungiamasis sluoksnis

  Produkto charakteristikos

  Didžiausias grūdėtumas ≤ 1 mm
  Sukibimo atsparumas tempimui ≥ 2,0 N/mm²
  Vandens sąnaudos Apie 5–5,2 l/25 kg

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Mineralinių statybinių medžiagų paviršių jungiamasis sluoksnis
  • Apsauga nuo korozijos
  • Naudojamas „Betofix“ betono remonto sistemose, esant nepakankamam betono padengimui
  • Vidaus ir išorės patalpų paviršiams

  Charakteristikos

  • Didelis atsparumas sulfatams
  • Antikoroziniai pigmentai
  • Dengtas plastiku
  • Didelis tempiamasis stipris
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Sustiprinimas:
    Grynumo laipsnis SA 2 ½, jei taikoma apsauga nuo korozijos, kitu atveju – SA 2

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

   • Jungiamojo sluoksnio naudojimas:

    Dengiama vienu maždaug 1 mm storio sluoksniu.

    Remontinis ir (arba) betono pakaitalo skiedinys dengiamas ant dar neišdžiūvusio pagrindo.

    Apsaugos nuo korozijos priemonės naudojimas:

    Dengiamas dviem maždaug 1 mm storio sluoksniais.

    Laukimo laikas po pirmo sluoksnio – apie 3 val.

    Remontinis ir (arba) betono pakaitalo skiedinys dengiamas ant dar neišdžiūvusio pagrindo.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, teptukas

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 1,8 kg/m² jungiamojo sluoksnio storio milimetrui

  • Bendra informacija
   • Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.