Prekės kodas 109625

  Betofix R4

  Pluoštu sustiprintas polimercementinis betonas, skirtas konstrukciniam betono taisymui

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas lenkimui po 28 d. ≥ 8,0 N/mm²
  Chlorido migravimo koeficientas po 28 d. 28 d. = 1,27 • 10-12 m²/s
  90 d. = 0,70 • 10-12 m²/s
  Atsparumas gniuždymui 1 d. apie 20 N/mm²
  7 d. apie 45 N/mm²
  28 d. ≥ 50 N/mm²
  Din. E-modulis ≥ 25000 N/mm²
  Didžiausias grūdėtumas 2 mm
  Vandens sąnaudos Apie 11 % atitinka 2,8 l/25 kg

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Betono pakaitalas pagal
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
   - ZTV-ING
   - ZTV-W LB 219
  • Betono pakaitalas konstrukciniam taisymui

  Charakteristikos

  • Didelis atsparumas chloridų prasiskverbimui
  • Atsparumas sulfatams
  • Didelis atsparumas karbonizacijai
  • Atsparumas šalčiui, esant druskai nuo apledėjimo
  • Gerai sulaiko vandenį
  • Labai mažai susitraukia
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Betoninis pagrindas:
    Stabilus, švarus, be dulkių
    Būtina laikytis galiojančių techninių taisyklių dėl šių parametrų:
    - Pagrindo sukibimo stipris
    - Minimalus šiurkštumas / šiurkštumo gylis

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

    Sustiprinimas:
    Grynumo laipsnis SA 2 ½, jei taikoma apsauga nuo korozijos, kitu atveju – SA 2

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo trukmė
    (+20 °C): apie 60 min.

     

    Sluoksnio storis

    Vienas sluoksnis 5–25 mm

    Du sluoksniai < 50 mm, apdorojant dar šlapią pagrindą

    Vienas sluoksnis ištrupėjusiose vietose < 80 mm

     

    Tolesnė priežiūra

    Saugoti šviežiai skiediniu padengtus paviršius nuo per greito išdžiūvimo dėl vėjo, tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir/arba šalčio mažiausiai 3 dienas!

     

    Mašininis apdorojimas

    Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Maišyti galima tik mašininiu būdu!

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, mentelė, išlyginamoji mentelė

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 2,0 kg/m² sluoksnio storio milimetrui arba maždaug 2,0 kg/dm³

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai