Prekės kodas 108425

  Betofix R4 SR

  Pluoštu sustiprintas polimercementinis betonas / polimerais modifikuotas sausai purškiamas remontinis skiedinys, skirtas konstrukciniam betono taisymui

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas lenkimui po 28 d. ≥ 8,0 N/mm²
  Atsparumas ugniai A1 klasė
  Chlorido migravimo koeficientas po 28 d. 1,17 x 10-12 m²/s
  Atsparumas gniuždymui 1 d = ≥ 15 N/mm²
  7 d = ≥ 40 N/mm²
  28 d = ≥ 50 N/mm²
  Din. E-modulis ≥ 25000 N/mm²
  Išorinis monitoringas QDB
  Didžiausias grūdėtumas 2 mm
  Kapiliarinė vandens sugertis ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Vandens sąnaudos Apie 10,7 % atitinka 2,7 l/25 kg
  Susitraukimas po 28 d. ≤ 0,55 mm/m

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Drėgnas purškimas
  • Remonto ir dangų skiedinys pagal DIN 19573
  • Betono pakaitalas konstrukciniam taisymui
  • Betono pakaitalas pagal
   - DIN 19573
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
   - ZTV-ING
  • Geriamojo vandens sektoriuje atitinka DVGW technologinių lapų Nr. W 270 ir Nr. W 347 reikalavimus

  Charakteristikos

  • Didelis atsparumas chloridų prasiskverbimui
  • Atsparumas sulfatams
  • Atsparumas šalčiui, esant druskai nuo apledėjimo
  • Mažas efektyvusis šarmų kiekis (SR/NA)
  • Purškiamas ir centrifūguojamas
  • Lengva apdoroti virš galvos esančius paviršius
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Betoninis pagrindas:
    Stabilus, švarus, be dulkių
    Būtina laikytis galiojančių techninių taisyklių dėl šių parametrų:
    - Pagrindo sukibimo stipris
    - Minimalus šiurkštumas / šiurkštumo gylis

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

    Sustiprinimas:
    Grynumo laipsnis SA 2 ½, jei taikoma apsauga nuo korozijos, kitu atveju – SA 2

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo trukmė
    (+20 °C): apie 60 min.

     

    Sluoksnio storis

    Vienas sluoksnis 5–25 mm

    Du sluoksniai < 50 mm, apdorojant dar šlapią pagrindą

    Vienas sluoksnis ištrupėjusiose vietose < 80 mm

     

    Tolesnė priežiūra

    Saugoti šviežiai skiediniu padengtus paviršius nuo per greito išdžiūvimo dėl vėjo, tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir/arba šalčio mažiausiai 3 dienas!

     

    Mašininis apdorojimas

    Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Maišyti galima tik mašininiu būdu!

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, mentelė, išlyginamoji mentelė

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 2,0 kg/m² sluoksnio milimetrui arba apie 2,0 kg/dm³

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai