Prekės kodas 108705

  Betofix KHB

  Mineralinė apsauga nuo korozijos ir adhezinis tiltelis

  Produkto charakteristikos

  Išorinis monitoringas QDB ir KIWA
  Didžiausias grūdėtumas ≤ 1,0 mm
  Tempiamasis stipris (28 d.) ≥ 2,0 N/mm²
  Tūrinis tankis Apie 1,3 kg/l

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Vidaus ir išorės patalpų paviršiams
  • Apsauga nuo korozijos
  • AW_M_54
  • Mineralinių statybinių medžiagų paviršių jungiamasis sluoksnis
  • PCC/M3 sistemos dalis

  Charakteristikos

  • Antikoroziniai pigmentai
  • Dengtas plastiku
  • Didelis tempiamasis stipris
  • Įtrauktas į Vokietijos federalinio greitkelių tyrimų instituto (BASt) sąrašą
  • Sertifikuotas pagal DIN EN 1504-7
  • Atsparumas sulfatams
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Sustiprinimas:
    Grynumo laipsnis SA 2 ½, jei taikoma apsauga nuo korozijos, kitu atveju – SA 2

  • Apdorojimas
   • EG_M_282

    Suspensiją kruopščiai padengti dviem sluoksniais, vieno sluoksnio storis turi būti bent 1 mm.

    Laukimo laikas tarp sluoksnių dengimo – apie 30 min.

     

    Jungiamasis sluoksnis

    Produktą paskleisti kaip kontaktinį sluoksnį tam skirtais įrankiais.

    VA1_M_655

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, teptukas

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 1,8 kg/m² vienam sluoksniui

  • Bendra informacija
   • Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    H_M_10

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.