Prekės kodas 100825

  Betofix Fill

  Polimercementinio betono (PCC) smulkus glaistas

  Atspalvis: Betono pilkas/Betongrau | 1008
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas lenkimui 28 d.: ≥ 7,0 N/mm²
  Atsparumas gniuždymui 1 d.: ≥ 10 N/mm²
  7 d.: ≥ 25 N/mm²
  28 d.: ≥ 30 N/mm²
  Din. E-modulis ≥ 15000 N/mm²
  Išorinis monitoringas QDB ir KIWA
  Didžiausias grūdėtumas 0,5 mm
  Kapiliarinė vandens sugertis ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Vandens sąnaudos Apie 14 % atitinka 0,85 l/6 kg ir 3,5 l/25 kg

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Betono pakaitalas pagal
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
  • Vidaus ir išorės patalpų paviršiams
  • Betoninių paviršių išlyginimui
  • Ištrupėjusių vietų, porų ir defektų taisymui
  • OS 4 (OS C) / OS 5a (OS DII) sistemos dalis
  • PCC/M3 sistemos dalis

  Charakteristikos

  • Didelis ankstyvasis stiprumas
  • Geras išlyginimas ir sukibimas
  • Nedidelis įtempimas kietėjant, neatsiranda įtrūkių
  • Lengva apdoroti virš galvos esančius paviršius
  • Atsparumas šalčiui, esant druskai nuo apledėjimo
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Betoninis pagrindas:
    Stabilus, švarus, be dulkių
    Būtina laikytis galiojančių techninių taisyklių dėl šių parametrų:
    - Pagrindo sukibimo stipris
    - Minimalus šiurkštumas / šiurkštumo gylis

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo trukmė
    (+20 °C): apie 60 min.

     

    Sluoksnio storis

    Vienas sluoksnis 1–6 mm
    Ištrupėjusiose vietose iki 10 mm

     

    Padengti pageidaujamo storio produkto sluoksnį.

    Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.

    Paviršių toliau apdoroti jam sukietėjus.

     

    Tolesnė priežiūra

    Saugoti šviežiai skiediniu padengtus paviršius nuo per greito išdžiūvimo dėl vėjo, tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir/arba šalčio mažiausiai 3 dienas!

     

    Mašininis apdorojimas

    Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

     

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, dantytoji mentelė, mentelė, glaistyklė su gumine kempine, glaistyklė su kempine

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 1,75 kg/m² sluoksnio storio milimetrui arba apie 1,75 kg/dm³

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • - „Remmers“ OS-C / OS 4 sistema („Betofix Fill“ + „Color PA“)

    - „Remmers“ OS-DII / OS 5A sistema („Betofix Fill“ + „Color Flex“)

  • Bendra informacija
   • Pagrindo atsparumas plyšimui vidutiniškai turi būti > 1,5 N/mm².

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.