Prekės kodas 102325

  Fugenmörtel TK

  Siūlėms skirtas skiedinys iš uolienų, kalkių ir cemento mišinio

  variantas
  M5
  variantas
  Atspalvis:
  Spec. atspalviai (galimi tik tamsūs atspalviai) | 1023
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Rišamoji medžiaga Uolieninės kalkės
  Atsparumas spaudimui po 28 d. ≥ 5 N/mm² (M5)
  Din. E-modulis po 28 d. ≥ 5.000 N/mm²
  Išorinis monitoringas GG-CERT
  Didžiausias grūdėtumas 1 mm arba 2 mm
  Atviras akytumas Maždaug 30 vol.%
  Vandens sąnaudos 1 mm = maždaug 12,0 % atitinka 3,6 l/30 kg
  2 mm = maždaug 10,5 % atitinka 3,1 l/30 kg

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Pirminis siūlių užtaisymas ir siūlių remontas
  • Plytoms ir natūralaus akmens mūrui
  • Skiediniu užpildytos siūlės 8 - 30 mm

  Charakteristikos

  • Didelis atsparumas sulfatams ir mažas šarmų kiekis (SR/NA)
  • Beveik visiškai neiškyla į paviršių
  • Geras sukibimas nuožulniose vietose
  • Galimi spec. atspalviai (UV spinduliams atsparūs pigmentai)
  • Galimas dvigubas hidrofobiškumas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Siūlės gylis mažiausiai 2 cm arba dvigubai daugiau nei siūlės plotis

    Šlifuojant siūlių kraštus, jie gali trupėti

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Siūles geriausia užtepti per du sluoksnius, siūlių mišinį prispausti ir nubraukti. Neužlyginti.

    Skiedinio sumaišyti tik tiek, kiek galima apdirbti per 2 valandas

    Atvirą, išvalytą siūlę sudrėkinti

    Dengiant ploną sluoksnį ant taisomų vietų kraštų, apdorojimą galima palengvinti į paruoštą vandenį įpylus „ZM HF [basic]“ (santykiu 1:10); taip šiek tiek sulėtinamas kietėjimas ir padidinamas tempiamasis stipris.

    Po padengimo apdirbti su profiliavimo įranga

    Palaukti mažiausiai 24 val. prieš dengiant kitą dangos sluoksnį.

     

    Gali būti taikomas sauso purškimo metodas:
    - Sukietėjusio skiedinio sausos masės tankis siekia maždaug 2,1 kg/dm³
    - cilindro atsparumas spaudimui siekia maždaug 33 N/mm²

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Atspalviui įtakos turi apdailos ir paviršiaus apdorojimo tipas ir trukmė.

    Naudojant skirtingų partijų produktus, atspalviai gali šiek tiek skirtis!

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

    Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo įrankis, išlyginimo mentelė, rieviklis, profiliavimo įrankis (pvz. šlangelis)

   • GR_HW_29

    Darbo įrankius nuplauti vandeniu, kol skiedinio likučiai dar nesukietėjo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Maždaug 1,7 kg/l siūlių plotui

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Specialūs atspalviai pagal atspalvio numerį (MF-Nr., spalvų paletę, NCS ir pan.) arba pagal pateiktą pavyzdį (jei spalvos palaipsniui keičiasi, aiškiai nurodyti pageidaujamą spalvą).

    Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdorojimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius. Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Šarminiai rišikliai gali pažeisti spalvotuosius metalus.

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai