• FM SAN
  • FM SAN

  Prekės kodas 106625

  FM SAN

  Kalkių ir cemento siūlių skiedinys sanavimo darbams

  Tvirtumas
  M5
  Grūdėtumas
  ≤ 1,0 mm
  Atspalvis: Pilkas/Grau | 1066
  Atspalvis: Pilkas/Grau | 1066
  Pasirinkite atspalvį
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Rišamoji medžiaga Kalkės ir cementas
  Atsparumas spaudimui (28 d.) > 5 N/mm² (M5)
  Din. E-modulis po 28 d. ≥ 7000 N/mm²
  Išorinis monitoringas GG-CERT
  Didžiausias grūdėtumas ≤ 1,0 mm
  Atviras akytumas Apie 30 tūrio %
  Vandens sąnaudos Apie 10 % atitinka 2,5 l/25 kg

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Pirminiam siūlių užtaisymui ir siūlių remontui
  • Plytoms ir natūralaus akmens mūrui
  • 5–30 mm skiediniu glaistomoms siūlėms

  Charakteristikos

  • Geras sukibimas nuožulniose vietose
  • Reguliuojamas hidrofobiškai
  • Galimi spec. atspalviai (UV spinduliams atsparūs pigmentai)
  • Galimas dvigubas hidrofobiškumas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Siūlės gylis mažiausiai 2 cm arba dvigubai didesnis nei siūlės plotis.

    Šlifuojant siūlių kraštus, jie gali trupėti.

  • Apdorojimas
   • Siūles geriausia padengti du kartus, siūlių skiedinį paspausti ir paskleisti,
    bet nelyginti.

    Skiedinio sumaišyti tik tiek, kiek galima sunaudoti per maždaug 2 val.

    Atvirą, išvalytą siūlę sudrėkinti.

    Dengiant ploną sluoksnį ant taisomų vietų kraštų, apdorojimą galima palengvinti į paruoštą vandenį įpylus „ZM HF [basic]“ (santykiu 1:10); taip šiek tiek sulėtinamas kietėjimas ir padidinamas tempiamasis stipris.

    Užtepus skiedinį, apdoroti profiliavimo įrankiu (pvz., laistymo žarnos antgaliu).

    Palaukti mažiausiai 24 val. prieš dengiant kitos dangos sluoksnį.

     

    Apdorojimas naudojant sausojo purškimo metodą:
    - Kietojo skiedinio tūrinis tankis apie 2,2 kg/dm³
    - Cilindrinis stipris apie 34 N/mm²

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Atspalviui įtakos turi apdailos ir paviršiaus apdorojimo būdas ir trukmė.

    Naudojant skirtingų partijų produktus, atspalviai gali šiek tiek skirtis!

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

    Kraštų sukibimas padidinamas į vandenį įmaišius produkto „ZM HF [basic]“ (1:10 santykiu).

    Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, išlyginamoji mentelė, glaistymo mentelė, profiliavimo įrankis (pvz., laistymo žarnos antgalis)

    Darbo įrankius nuplauti vandeniu, kol skiedinio likučiai dar nesukietėjo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 1,6 kg/l siūlės ertmei

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Specialūs atspalviai pagal atspalvio numerį (MF Nr., spalvų paletę, NCS ir pan.) arba pagal pateiktą pavyzdį (jei spalvos palaipsniui keičiasi arba naudojamos pereinamos spalvos, aiškiai nurodyti pageidaujamą atspalvį).

    Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdorojimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius. Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Šarminiai rišikliai gali pažeisti spalvotuosius metalus.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai