Straipsnio Nr. 040220

  Sanierputz altweiß

  Restauracinis tinkas pagal WTA drėgniems ir druskingiems paviršiams

  Atspalvis: Balta | 0402
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Degumas Klasė A1
  Išorinis monitoringas GG-Cert + WTA
  Kapiliarinis vandens absorbavimas w24 > 0,3 kg/m²
  Porėtumas > 50 Vol.%
  Sluoksnio storis Vienu sluoksniu nuo 15 iki 30 mm
  Tūrinis tankis Apie 0,9 kg/dm³
  Naudojamas vanduo Apie 5,8 l/20 kg
  Pralaidumas vandens garams µ ≤ 15
  Vandens prasiskverbimo gylis Po 24 h < 5 mm
  Atsparumo gniuždymui klasė CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Drėgno, druskų pažeisto sienų paviršiaus ir mūro remontas, atnaujinimas ir sanavimas
  • Vidiniai rūsių, senų pastatų ir fasadų sienų paviršiai
  • Stipriai druskų pažeistiems paviršiams naudojant kartu su SP Levell
  • Dengiamas vienu sluoksniu ir kaip gruntas, ir kaip viršutinis tinkas

  Charakteristikos

  • Itin atsparu sulfatams, nedidelis šarmų kiekis (SR/NA)
  • Laidus vandens garams
  • Vieno sluoksnio storis iki 30 mm
  • Leistina automobilių apkrova
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    Pašalinti tinko bei kitų dangų sluoksnį mažiausiai 80 cm aplink pažeidimo vietą

    Pažeistas siūles išskusti mažiausiai iki 2 cm gylio

    U2_M_120

    Pagrindas: sugeriantis

    VA1_M_758

    U2_M_131

    Pagrindas: silpnai absorbuojantis

    VA1_M_759

    U2_M_131

    Pagrindas: mineraliniai sandarinimo šlamai

    VA1_M_760

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: nuo +5 °C iki maks. +30 °C

   • Kontaktinis sluoksnis

    Gaminį tepti tinkamais įrankiais

    Vienas sluoksnis

    Produktas dengiamas su tam skirtu įrankiu arba įranga

    Du sluoksniai

    Pirmą sluoksnį "pašiaušti" su tam skirtomis šukomis

    Antrą sluoksnį dengti tik pilnai išdžiūvus pirmajam

    Alternatyva: abu sluoksnius dengti šviežias ant šviežio, jų tarpe įdedant sutvirtinimą (Tex 6,5/100, Art.-Nr. 0236).

    Audinio juostos turi persidengti mažiausiai 10 cm.

     

    Paviršių išlyginti su glaistykle

    Po sutvirtėjimo paviršius abdirbamas toliau

    Po pakankamo džiūvimo paviršius paruošiamas sekančioms dangoms su groteliniu grandikliu

    VA1_M_813

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Kritiniams paviršiams (itin nelygūs ir/arba ištrupėję) rekomenduojame įmontuoti sutvirtinimą į sanuojančio tinko viršutinį trečdalį

    Kampuose ties pastato angomis įterpti papildomas įstrižas armatūras.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus

    Esant didesniems sluoksnio storiams, 10 - 30 mm, rekomenduojama ant tinko dėti skiedinį, kol jie dar švieži.

    Mentele su veltinio paminkštinimu apdorotų paviršių tolesnis apdirbimas galimas anksčiausiai po 14 dienų.

    Mentele su veltinio paminkštinimu apdorotų paviršių tolesnis apdirbimas galimas anksčiausiai po 14 dienų.

    Itin smulkūs įtrūkimai nelaikomi defektu, nes jie neįtakoja paviršiaus savybių

    Sėkmingam sanavimui reikia sukurti džiovinimo sąlygas, nurodytas WTA apraše 2-9-04 / D.

    Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi, tel. 05432 83900.

    Apdorojant įrenginiais gali kisti tokie gaminių duomenys kaip tvirtumas, oro porų kiekis ir t.t.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišytuvas, mentelė, lyginimo mentelė, aliuminio glaistyklė, tinko šukos, kempinė

   • Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Išeiga
   • Maždaug 8,5 kg/m²/cm sluoksnio storiui

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.