Straipsnio Nr. 067201

  Clean AC [basic]

  Rūgštinis valiklis

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Išvaizda Balti, kristaliniai milteliai
  Tirpumas Labai geras
  pH vertė (20 °C) 0,8 (10 % tirpalo)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Matomas klinkerio ir plytų mūrinys
  • Skiedinio likučių, kalkių ir cemento apnašų pašalinimas
  • Kalkių ir kalkių apnašų pašalinimas

  Charakteristikos

  • Labai našus miltelių koncentratas
  • Lengvai tirpsta šiltame vandenyje
  • pH vertė 0,8 (10 % tirpalo)
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniškai.

    Valomą paviršių sudrėkinti vandeniu.

    Atsižvelgiant į užteršimo intensyvumą, paruošti tirpalą, kurio koncentracija yra 1: 4–1:20.

    Paskirti bandomąjį plotelį valymo efektyvumui įvertinti.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: nuo min. +5 °C iki maks. +30 °C

   • Pagal užterštumo lygį atitinkamai atskiestą priemonę naudoti su tinkamu prietaisu.

    Nuvalyti paviršių šiurkščiu šepečiu arba šveitikliu.

    Po to gerai nuplauti.

    Prireikus nuplauti aukšto slėgio plovimo įrenginiu.

    Svarbu pašalinti bet kokius valymo priemonės likučius.

    Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Turi būti įrengta reikiama priemonės surinkimo įranga

    Iš valiklio likučių gali susidaryti kalkių nuosėdos.

    Esant kontaktui metalinius paviršius nedelsiant nuvalyti vandeniu.

    Nuvalius tamsias jungtis , jos gali pašviesėti.

    Netinka smėlio-kalkių plytų apdailai valyti.

    Jeigu paviršius yra labai akytas arba blizgus, jį būtina impregnuoti ir tik po to valyti (proceso patento Nr. DE3018116C2).

  • Įrankiai / valymas
   • Šiurkštus šepetys, šveitiklis, aukšto slėgio plovimo įrenginys

   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti su vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai  36 mėnesius

  • Išeiga
   • Apie 0,05–0,1 kg/m², priklausomai nuo užteršimo, naudojamas praskiedus vandeniu santykiu 1:10

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Netinka smėlio-kalkių plytų apdailai valyti.

    Valiklis pašalina tik kalkėtus nešvarumus. Jis nešalina jokių kitų nešvarumų nuosėdų.

    Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.