Prekės kodas 601111

  Epoxy BS 2000 transparent

  Impregnantas ir gruntas vandens pagrindu

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,02 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 280 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,10 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 750 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,05 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 260 mPa s
  Išvaizda Gelsvos spalvos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Gruntas, naudojamas vandens garams laidžiose „Remmers“ sistemose
  • Mineralinių paviršių impregnantas

  Charakteristikos

  • Puikus sukibimas su įvairiais paviršiais
  • Pralaidumas vandens garams
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

    Prieš naudojimą turi būti pasiekta pagrindo drėgmės pusiausvyra, o naudojimo metu jį reikia apsaugoti nuo drėgmės skverbimosi iš galo.

    Betonas ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

    Cemento išlyginamasis sluoksnis ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

    Anhidrito sluoksnisne daugiau kaip 0,3 M-% drėgmės

    Magnezito sluoksnis2–4 M-% drėgmės

    Anhidritinių ir magnezitinių dangų atveju būtina užtikrinti, kad į jas nepatektų drėgmė iš statybinių komponentų ar dirvožemio.

    Anhidritinėms ir magnezitinėms dangoms paprastai rekomenduojama naudoti vandens garams laidžias sistemas.

   • Paruošimas

    Pagrindą paruošti tinkamomis priemonėmis, pvz., šratiniu šlifuokliu, kad jis atitiktų pirmiau išvardytus reikalavimus.

    Pagrindo ištrupėjusias vietas ir įtrūkius užpildyti naudojant „Remmers" RM sistemas (RM = „Repair Mortar“) arba „Remmers" EP skiedinius, kad paviršius būtų lygus.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

    Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

    Apdorojant labai sugeriančius paviršius, prireikus produktą skiesti vandeniu iki 20 M-%.

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja, ypač jei yra didelė oro drėgmė.

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas, guminė glaistyklė, epoksidinis volelis, maišytuvas

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir nešvarumus plauti vandeniu nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Žr. naudojimo pavyzdžius

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Impregnavimas/ sutvirtinimas

    Praskiesti medžiagą vandeniu iki 10 M-% ir dengti ant paviršiaus, kol medžiaga įsigers. Paskirstyti produktą tinkamomis priemonėmis, pvz., gumine glaistykle, ir galiausiai išlyginti epoksidiniu voleliu.

    Gali prireikti kelių sluoksnių.

    apie 0,20–0,50 kg/m² rišiklio (priklausomai nuo pagrindo)

   • Gruntavimas

    Gausiai užtepti medžiagą ant paviršiaus. Paskleisti tinkamomis priemonėmis, pvz., gumine glaistykle, tada voluoti epoksidiniu voleliu, kad paviršiaus poros būtų visiškai užpildytos.

    Gali prireikti kelių sluoksnių.

    apie 0,20–0,30 kg/m² rišiklio (priklausomai nuo pagrindo)

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Gruntas visuomet turi būti dengiamas taip, kad užpildytų poras! Kartais dėl to gali šiek tiek padidėti išeiga. Taip pat gali prireikti antro grunto sluoksnio.

    Dengiant ant silpnai absorbuojančių arba šiek tiek hidrofobiškų pagrindų, tam tikromis aplinkybėmis gali atsirasti drėkinimo problemų. Tokiu atveju reikia dengti antrą sluoksnį.

    Dėl skirtingo mineralinių paviršių sugeriamumo, impregnuoti paviršiai gali atrodyti kaip išmarginti. Netinka naudoti, jei dangoms keliami griežti išvaizdos reikalavimai.

    Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

     

    Mišinio naudojimo trukmės pabaigos neišduoda nei didėjantis klampumas, nei kylanti temperatūra. Todėl negalima viršyti nurodytos apdorojimo trukmės.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape ir brošiūroje „Epoksidinių dervų naudojimas statybų pramonėje ir jų poveikis aplinkai“ (Deutsche Bauchemie e.V., 3-iasis leidimas, 2022 m.).

  Galimi sistemos produktai