Prekės kodas 2082425

  BIT Primer [basic]

  Bitumo emulsija be tirpiklių

  Produkto charakteristikos

  Pagrindas Bitumo emulsija be tirpiklių
  Tankis (20 °C) Apie 1 kg/l
  Konsistencija Skysta
  pH-vertė 11

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Su žeme besiribojančių betono, mūro ir tinko paviršių apsauginė danga
  • Gruntas prieš dengiant bitumo hidroizoliaciją (storą bitumo dangą)
  • Kapiliarų uždarymas
  • Priedas gaminant mineralinio skiedinio produktus

  Charakteristikos

  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Atsparumas drėgmei
  • Atsparumas šilumai ir šalčiui
  • Skiedžiamas vandeniu
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

    Paviršius gali būti šiek tiek drėgnas.

  • Apdorojimas
   • Paruoštas naudoti tiesiai iš talpyklos.

    Medžiagą dengti ant paruošto pagrindo keliais sluoksniais.

    Jei reikia, skiesti vandeniu.

    Jei reikia, įpilti į mineralinio skiedinio produktų maišymo vandenį.

    Gruntas prieš dengiant bitumo hidroizoliaciją (storą bitumo dangą): praskiesti vandeniu maišymo santykiu 1:10.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Naudojant skystas hidroizoliacijos medžiagas, dėl tiesioginių saulės spindulių ir (arba) vėjo poveikio gali pagreitėti odos formavimasis ir atsirasti su tuo susijusių pūslių. Toks poveikis stipresnis apdorojant paviršius, kuriuose gausu dūlėjimo ertmių.

    Tolesnį hidroizoliacijos sluoksnį galima dengti tik pakankamai sukietėjus prieš tai dengtam sluoksniui.

    Šviežiai padengtą paviršių saugoti nuo lietaus, tiesioginių saulės spindulių, šalčio ir kondensato.

    Sausą hidroizoliacijos sluoksnį saugoti nuo mechaninių pažeidimų ir UV spindulių poveikio.

  • Įrankiai / valymas
   • Platus teptukas (4540), suspensijų šepetys (4517), tinkamas purkštuvas

   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

    Pridžiūvusią medžiagą valyti skiedikliu „V 101“.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Gruntavimas: min. 0,025 kg/m² (1:10 skiedžiant vandeniu)
    Apsauginė danga: min. 0,25 kg/m² vienam sluoksniui
    Priedas: 30–50 kg/m³ skiedinio

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.