Prekės kodas 604926

  PUA Color WL OS pro

  Sistemų „Remmers Deck OS“ dėvimasis sluoksnis

  Atspalvis: Neutralus/Neutral | 6049
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 2,0 g/cm³
  Klampumas (25 °C) Apie 8500 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,1 g/cm³
  Klampumas (25 °C) Apie 600 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,9 g/cm³
  Klampumas (25 °C) Apie 8500 mPa s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Sistemos „Remmers Deck OS 10 PUA pro“ dėvimasis sluoksnis

  Charakteristikos

  • Mažataršis produktas
  • Mažinantis slydimą
  • Atsparus dilimui
  • Atsparus UV spinduliams
  • Neblunkantis
  • Greitai kietėjantis
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindas turi būti sausas.

    Tinkamas pagrindas gali būti sistemų „Remmers Deck OS 10 PUA pro“ paviršius, paruoštas naudojant produktą „Remmers PUR Color ZS OS pro“.

    Būtina laikytis nurodyto apdorojimo laiko.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

    Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Išlyginamoji mentelė, paviršiaus lyginimo šepetys, stambios tekstūros volelis, tinkamas maišytuvas

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 103“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 2,0–2,5 kg/m²

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Sistemos viršutinis sluoksnis

    Užtepti medžiagą ant paruošto paviršiaus ir paskleisti tinkamomis priemonėmis, pvz., išlyginamąja mentele arba paviršiaus lyginimo šepečiu.

    Galiausiai paviršių dar kartą išlyginti stambios tekstūros voleliu.

    Apie 2,0–2,5 kg/m²

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Pirmąsias 24 valandas po padengimo reikia apsaugoti dangą nuo tiesioginio vandens poveikio, kad nesusidarytų pūslės.

    Dėl trumpo reagavimo laiko dengimo darbai turi būti gerai suplanuoti ir jiems turi būti tinkamai pasiruošta.

    Būtina apskaičiuoti, kiek papildomos medžiagos reikia, kad būtų pasiektas minimalus sluoksnio storis (dėvimasis sluoksnis) ir išlyginti paviršiaus tekstūros nelygumai.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Būtina laikytis sistemų „Remmers Deck OS“ naudojimo nurodymų.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.