Prekės kodas 073881

  Verdickungsadditiv AFM

  AFM silikono takumui keisti skirtas priedas

  variantas
  0738 | Verdickungsadditiv AFM
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) 1,05 g/cm³
  Spalva Gelsvas
  Klampumas 300 mPas

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AFM silikono takumo sumažinimas, t. y. stabilumo padidinimas
  • Paviršinių formų atkartojimas teptuku nuo nelygių arba vertikalių paviršių išvengiant nutekėjimo ar susmegimo.

  Charakteristikos

  • Suriša ir didina klampumą
  • Bespalvis
  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Prieš panaudojimą pakuotę gerai supurtyti arba išmaišyti jos turinį!

    AFM sutirštintoją reikiamu santykiu mentele arba maišytuvu sumaišyti su paruoštu AFM silikono mišiniu iki vientisos masės.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Mažų sutirštintojo kiekių dozavimui labiausiai tinka vienkartinio naudojimo pipetės (20 lašų = 1 g) arba vienkartiniai švirkštai.

    Esant žemoms temperatūroms AFM sutirštintojas būna klampus arba sukietėjęs, tačiau jį pakaitinus, jis vėl tampa naudojimui tinkamos skystos konsistencijos.

    Produktas reaguoja su oro drėgme.

    Panaudojus bent dalį pakuotės turinio, ši turi būti nedelsiant sandariai uždaryta.

  • Įrankiai / valymas
   • Mentelė, maišytuvas

   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti skiedikliu ir teptukų valikliu („Verdünnung & Pinselreiniger”).

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

    Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, kuri apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

  • Išeiga
   • Nuo 0,1 iki 1,5 % panaudoto AFM silikono kiekio

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai