Prekės kodas 047611

  ICS 2K

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_M_154
  • AW_M_155
  • AW_M_156
  • AW_M_157

  Charakteristikos

  • Mažas klampumas (ypač takus)
  • Mažas susitraukimas
  • Didelis atsparumas sulfatams ir mažas šarmų kiekis (SR/NA)
  • Didelis ankstyvasis stiprumas
  • Nepralaidus vandeniui
  • Atsparumas šalčiui, esant druskai nuo apledėjimo
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Gręžimo ertmėje negali būti gręžimo dulkių.

   • Paruošimas

    Mūro konstrukcijų, kuriose yra tuščių ertmių, remontas

    Ertmių gręžimas: 18–30 mm skersmuo, apie 45° pasvirimo kampas, gręžtinės ertmės gylis – ne daugiau kai 5 cm iki sienos galo.

  • Apdorojimas
   • Be spaudimo, naudojant piltuvėlį.

    injektuojama su tam skirtu injektavimo prietaisu ir injektavimo pakeriais.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Nemaišyti su kitais produktais.

    VA2_M_26

  • Įrankiai / valymas
   • Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Bendra informacija
   • Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.