Prekės kodas 326002

  Induline Schnellspachtel

  Vieno komponento akrilinis glaistas

  Atspalvis: Baltas/Weiß | 3260
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda Balta, stabili pasta
  Tankis 1,8 g/ml
  pH-vertė Apie 8

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Restauravimo darbams
  • Paruošimas prieš dažymo darbus ant medinių bei mineralinių paviršių
  • Porėtų pagrindų ir plyšių užpildymui
  • Profesionaliam naudojimui

  Charakteristikos

  • Greitai džiūstantis
  • Lengvai šlifuojamas
  • Puikiai užpildantis
  • Sudėtyje nėra tirpiklių, draugiškas aplinkai
  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ≥ +5 °C

   • Ertmes išvalyti ir produktą lengvai spaudžiant dengti su tam skirta mentele

    Didesnes ertmes maždaug po 3 val. džiovinimo dar kartą užpildyti

    Maksimalus sluoksnio storis vienam darbo etapui - 3 mm.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Lauko sąlygomis naudojama tik su tam skirta atsparia danga

    Norint naudoti nežinomų dažų sistemas, būtina patikrinti jų suderinamumą

    Netinkama naudoti vietose, kuriose yra korozijos tikimybė

   • Džiūvimas

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

  • Įrankiai / valymas
   • GR_J1_1

    Neišdžiūvusi medžiaga valoma iškart su vandeniu, o sustingusi - su valikliu "Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat"

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Pagal poreikius

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.