Prekės kodas 1879

  Induline Perfect-Finish

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_IDL_40
  • AW_IDL_41

  Charakteristikos

  • Paprastas apdorojimas
  • Silpno kvapo
  • Geras pasiskirstymas
  • Atsparus sulipimui (pagal HO.03 gaires)
  • Atsparus atmosferos poveikiui ir reguliuojantis drėgmę
  • Atsparus ir ilgalaikis dėl naudojamo specialaus poliuretaninio rišiklio
  • Esant normaliai apkrovai, didesnis atsparumas subraižymui ir rankų kremo poveikiui
  • Beveik negeltonuoja
  • Labai elastingas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %

    U1_IDL_1

   • Paruošimas

    U2_IDL_12

    Prieš dengiant galutinį sluoksnį, nušlifuoti paviršių P 220–240 šlifavimo popieriumi ir pašalinti šlifavimo metu atsiradusias dulkes.

    Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

  • Apdorojimas
   • Medžiagą gerai išmaišyti.

    Dengti teptuku arba voleliu.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

    Apdorojimo ir (arba) džiūvimo metu paviršių saugoti nuo lietaus, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

    VA2_IDL_65

    VA2_IDL_40

    VA2_IDL_41

    VA2_IDL_42

    VA2_IDL_43

    VA2_IDL_44

    VA2_IDL_45

    VA2_IDL_46

   • Džiūvimas

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Esant žemesnei temperatūrai, didelei oro drėgmei arba viršijus maksimalų sluoksnio storį, džiūvimo trukmė gali gerokai pailgėti!

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

  • Bendra informacija
   • H_IDL_25

    Valymui ir priežiūrai rekomenduojame durims skirtus priežiūros priemonių rinkinius.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.