Prekės kodas 390020

  Induline ZW-400

  Purškimo procesui skirtas dengiamasis izoliacinis užpildas vandens pagrindu

  Atspalvis: Baltas/Weiß | 3900
  Atspalvis: Baltas/Weiß | 3900
  Pasirinkite atspalvį

  Produkto charakteristikos

  Rišamoji medžiaga Spec. akrilato polimerai
  Tankis (20 °C) Apie 1,28 g/cm³
  Kvapas Panašus į amoniaką
  Blizgesys Matinis

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko ir vidaus medienai
  • Spygliuočių ir lapuočių medienai
  • Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims

  Charakteristikos

  • Labai geras sukibimas su pagrindu
  • Puikus paviršiaus užpildymas
  • Labai geras porų užpildymas
  • Greitas džiūvimas
  • Lengvas šlifavimas
  • Labai geras dengiamumas
  • Labai gera apsauga nuo vandenyje tirpių medienos sudedamųjų dalių sukeliamų spalvos pokyčių
  • Labai gera apsauga nuo paviršiaus defektų dėl medienos rūšiai (pvz., maumedžiui) būdingų sudedamųjų dalių
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

    Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %

   • Paruošimas

    Prireikus impregnuoti neatsparią medieną medienos apsaugos priemonėmis* (Biocidus naudoti atsargiai!
    Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!).

    Medžio paviršių apdoroti tinkamu gruntu.

    Sujungimo siūles apsaugoti produktu „Induline V-Fugenschutz“ arba „Induline AF-920“.

  • Apdorojimas
   • Pateikti duomenys taikomi neskiestai medžiagai. Geriausias purškimo rezultatas pasiekiamas, kai medžiagos temperatūra yra 15–20 °C.

    Pasirūpinti geru vėdinimu.

    Prireikys išbandyti produkto suderinamumą su pagrindu ir jo izoliacinį poveikį padengus bandomąjį sluoksnį.

    Dengiant purkštuvu „Airless“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar.

    Dengiant purkštuvu „Airmix“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar, pulverizatoriaus slėgis 1–2 bar.

    Dengiant pistoletu su piltuvėliu: antgalis 2,0–2,5 mm, pulverizatoriaus slėgis 2,0–3,0 bar.

    Prieš dengiant galutinį sluoksnį, nušlifuoti paviršių P220–240 šlifavimo popieriumi ir pašalinti šlifavimo metu atsiradusias dulkes.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

    Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

    Iš anksto atlikti bandomąjį dažymą realiomis naudojimo sąlygomis, naudojant norimą sistemą, ir patikrinti padengto paviršiaus savybes.

    Dengiant vandens pagrindo dangomis visuomet išlieka spalvos pasikeitimo rizika dėl medienos sudedamųjų dalių.

    Dervų ištekėjimas yra natūralus reiškinys, kurio negalima išvengti dengiant skirtingomis dangomis, žr. BFS informacinį dokumentą Nr. 18.

    Produktą per stipriai praskiedus, esant per didelei medienos drėgmei arba nesilaikant rekomenduojamos sluoksnių dengimo eilės tvarkos, dengiamo produkto kiekio ir džiovinimo laiko nurodymų, gali suprastėti izoliacinės produkto savybės.

    Dengiant lauke esančias medines konstrukcijas laikytis galiojančių standartų ir gairių (VFF informacinių dokumentų, BFS informacinio dokumento Nr. 18, VdL gairių, IFT gairių).

    Medienos rūšiai būdingų dangų rekomendacijas langams ir lauko durims apdoroti galima rasti sistemų ieškiklyje interneto svetainėje www.remmers.com.

   • Džiūvimas

    Nelimpa dulkės: po maždaug 30 min.
    Galima šlifuoti ir lakuoti: maždaug po 4 val.

    Galima šlifuoti ir lakuoti pritaikius priverstinį džiovinimą: po maždaug 115 min.
    (po 20 min. garinimo zonos, esant maždaug 20 °C temp. ir 65–75 % sant. oro dr.) / 75 min. džiovinimo fazės, esant maždaug 45 °C temp., 1 m/s oro cirkuliacijai / 20 min. aušinimo fazės)

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

   • Skiedimas

    Prireikus skiesti vandeniu (ne daugiau kaip 5 %).

  • Įrankiai / valymas
   • Rankiniai purškimo pistoletai, automatiniai purškimo įrenginiai, pistoletas su piltuvėliu

   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 150 ml/m² vienam sluoksniui
    (atitinka apie 150 μm drėgnos plėvelės storį ir apie 70 μm išdžiūvusio sluoksnio storį)

  • Bendra informacija
   • Sandarinimo priemonės turi būti suderinamos su dažų danga ir gali būti naudojamos tik dažams visiškai išdžiūvus.

    Naudoti tik sandarinimo profilius be plastifikatorių.

    Tarpiniais sluoksniais padengti mediniai komponentai oro sąlygoms atspariais tampa tik juos padengus baigiamuoju sluoksniu.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.