Prekės kodas 304020

  Aqua EAL-47/sm-Aqua Endanstrich lasierend

  Daugiafunkcė dangos sistema vandens pagrindu aukštos kokybės lauko medienos konstrukcijoms

  Atspalvis: Bespalvis/Farblos | 3040
  Atspalvis: Bespalvis/Farblos | 3040
  Pasirinkite atspalvį

  Produkto charakteristikos

  Rišamoji medžiaga Akrilato emulsija
  Tankis (20 °C) Apie 1,05 g/cm³
  Kvapas Būdingas

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Išorės medienos paviršiams
  • Spygliuočių medienai
  • Kintančių matmenų ir riboto stabilumo medinėms konstrukcijoms
  • Gruntas ir baigiamoji danga

  Charakteristikos

  • Didelis patvarumas dėl specialaus rišiklių derinio
  • Anksti pasireiškiantis atsparumas sulipimui
  • Geras pasiskirstymas
  • Pralaidumas vandens garams
  • Atsparus atmosferos poveikiui ir reguliuojantis drėgmę
  • Suformuoja apsauginę priešmikrobinę plėvelę
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

    Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %

   • Paruošimas

    Prireikus impregnuoti neatsparią medieną medienos apsaugos priemonėmis* (Biocidus naudoti atsargiai!
    Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!).

    Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

    Pašalinti atsilupusias ar įtrūkusias šakas bei sakus ir nuvalyti medieną tam skirtomis priemonėmis (pvz., skiedikliu „V 101“, nitroceliuliozės arba universaliuoju skiedikliu).

    Papilkėjusį ir oro sąlygų paveiktą medinį paviršių gerai nušlifuoti iki tvirto pagrindo sluoksnio.

    Dažant priežiūros ir (arba) renovacijos tikslais padengti 1–2 sluoksnius, atlikus lengvą tarpinį šlifavimą.

  • Apdorojimas
   • Medžiagą gerai išmaišyti, pakartotinai maišyti apdorojant arba po darbo pertraukų.

    Dengti teptuku, voleliu arba purkšti.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

    Iš anksto atlikti bandomąjį dažymą realiomis naudojimo sąlygomis, naudojant norimą sistemą, ir patikrinti padengto paviršiaus savybes.

    Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

    Pasirūpinti geru vėdinimu.

   • Džiūvimas

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

   • Skiedimas

    Paruoštas naudoti
    Prireikus skiesti vandeniu (maks. 5 %)

  • Įrankiai / valymas
   • Akrilo šerių teptukas, platus teptukas, trumpo plauko volelis, purkštuvai

    Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • 3 x 60–80 ml/m², dažant teptuku
    2–3 x 60–80 ml/m², dengiant voleliu
    2 x 120–150 ml/m², purškiant
    1–2 x 60–80 ml/m², prižiūrint ar atnaujinant dangą

  • Bendra informacija
   • Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių horizontalioms medienos amžių išduodančioms rievėms, šakoms ir dervingoms senesnės medienos dalims gali būti būdingas prastesnis sukibimas su dažais bei mažesnis atsparumas oro sąlygoms.
    Tokius paviršius reikia dažniau prižiūrėti ir atnaujinti.
    Padėti gali tik išankstinis atsparumo oro sąlygoms didinimas arba šlifavimas stambiu disku (P80).
    Tokiai medienai (jei ji stambiai pjaustoma) taikomi daug ilgesni priežiūros ir atnaujinimo intervalai.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.