Prekės kodas 4955

  Reparatur-Set

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Vidaus patalpų medienai
  • AW_HV_15
  • Medinėms grindims ir laiptams
  • AW_HV_20
  • AW_HV_21

  Charakteristikos

  • EG_HV_18
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    U1_HV_5

    U1_HV_6

  • Apdorojimas
   • VA1_HV_11

    VA1_HV_12

    VA1_HV_13

    VA1_HV_14

    VA1_HV_15

    VA1_HV_35

    VA1_HV_16

    VA1_HV_17

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

  • Bendra informacija
   • Atkreipti dėmesį į „Aliejumi padengtų paviršių priežiūros nurodymus“.

    Laikytis „Sandarintų grindų ir laiptų priežiūros rekomendacijų“.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.