Prekės kodas 779983

  Silicon-Entferner

  variantas
  7799 | Silicon-Entferner
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_MSR_1
  • AW_MSR_3

  Charakteristikos

  • Labai veiksmingas
  • Silpno kvapo
  • Sudėtyje yra tirpiklių
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu.

    Šalia esantys elementai ir medžiagos, kurie neturi turėti sąlyčio su produktu, pirmiausia turi būti tinkamai apsaugoti.

  • Apdorojimas
   • Skardinę prieš panaudojimą gerai papurtyti.

    U2_R_12

    U2_R_13

    Prireikus procesą pakartoti.

    U2_R_14

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Prieš priemonę panaudojant pirmą kartą, jos tinkamumą išbandyti nematomoje vietoje.

    Nenaudoti ant tiesioginių saulės spindulių veikiamų arba šildomų paviršių.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo valyti skiedikliu „V 101“.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai