Prekės kodas 673604

  PUR Top M Plus 2K

  Slydimą mažinantis, skaidrus lakas

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,16 g/cm³

  B komp.

  Tankis (20 °C) 0,97 g/cm³

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,17 g/cm³

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Slydimą mažinantis lakas mechaniškai veikiamiems vidaus paviršiams

  Charakteristikos

  • Mažinantis slydimą
  • Matinis paviršius
  • Atsparus UV spinduliams
  • Atsparumas mechaniniam poveikiui
  • Atsparumas cheminiam poveikiui
  • Pigmentuojamas pagal poreikį
  • Mašininių dažų ir grindų dangos suderinamumo testas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti paruoštas tam skirtais „Remmers“ produktais.

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

   • Paruošimas

    Fiksuojantįjį sluoksnį padengti per 48 val. Darant ilgesnes pertraukas, anksčiau padengto sluoksnio paviršių reikia nušlifuoti ir nuvalyti nuo jo dulkes.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

    Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai ir didesnei oro drėgmei, nurodyta kietėjimo trukmė paprastai sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai ir mažesnei oro drėgmei – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Epoksidinis volelis, PU volelis, maišytuvas

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 6 mėn.

  • Išeiga
   • Maks. 0,10 kg/m²

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Sandarinimas

    Medžiagą paskleisti ant paviršiaus ir tinkamu 25 cm PU voleliu tolygiai paskirstyti kryžminiais judesiais. Galiausiai būtinai išlyginti 50 cm epoksidiniu voleliu. Kas 30 min. volelius pakeisti naujais.

    Dengti visada dar šlapią paviršių.

    maks. 0,10 kg/m²

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Norint išgauti kiek įmanoma tolygesnį paviršių, pasitelkti pakankamai kvalifikuotus darbuotojus.

    Viršijus apdorojimo laiką, gali atsirasti spalvos, blizgesio bei struktūros pakitimų.

    Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

    Patirtis rodo, kad dengiant paviršiaus laką ant silpnai uždengiančių atspalvių (pvz., geltono, raudono arba oranžinio), sukuriamas lazūros efektas. Tokiu atveju būtina derinti spalvas ir prireikus dengti kelis paviršiaus lako sluoksnius.

    Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

    Dėl nevienodų padengimo metodų ir didelių temperatūros skirtumų paviršius gali atrodyti netolygiai, nes skiriasi blizgesio lygis.

    Viršijus sluoksnio storį, nulašėjus prakaitui arba medžiagai, lakas ima putoti.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėms taškinėms apkrovoms.

    Netinka naudoti lauke.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape ir brošiūroje „Epoksidinių dervų naudojimas statybų pramonėje ir jų poveikis aplinkai“ (Deutsche Bauchemie e.V., 3-iasis leidimas, 2022 m.).